DI's fagleder for skattejura og international skat, Sune Hein Lundbek, opfordrer Skatteministeriet til at komme med anbefalinger til forenklinger af eksisterende regler om selskabsbeskatning svarende til en reduktion af de administrative byrder en halv mia. kroner om året.

13.10.23 DIB Nyheder

Virksomheder stærkt bekymrede over konsekvenser af ny skatteforslag

Den danske implementering af EU-direktivet om global minimumsbeskatning kan koste virksomhederne knap en halv mia. kroner i administrative omkostninger og risikerer at få skattesystemet til at sande til, advarer Dansk Industri

Skatteministeriet har fremsat lovforslag om dansk implementering af EU-direktivet om global minimumsbeskatning.

Det kan blive et markant skridt i retning af et mere koordineret og robust internationalt skattesystem. Men virksomhederne er også ”stærkt bekymrede” over reglernes kompleksitet og omfang, hvor lovforslaget alene er på 491 sider, fortæller fagleder for skattejura og international skat i Dansk Industri (DI), Sune Hein Lundbek.

- Virksomhederne har allerede travlt med at indrette systemer og fastlægge håndtering af data for at have de nødvendige input til at sikre overholdelse af reglerne. Virksomhederne anvender store ressourcer på at følge de forskellige landes fortolkninger og implementeringer af de nye regler. For at reglerne kommer til at fungere i praksis er det helt centralt, at Danmark sikrer koordinering med de øvrige lande i denne proces, siger Sune Hein Lundbek.

Læs også: Succes i Danfoss med forenklet lønsystem

Koster halv milliard om året

I erkendelse af at lovforslaget i høj grad er låst fast af EU-direktivet og de bagvedliggende OECD-regler, foreslår DI i første omgang at fokusere på at undgå de voldsomt øgede administrative byrder for virksomhederne på næsten en halv mia. kroner om året.

- Når Danmark implementerer reglerne om global minimumsbeskatning, bør vi følge opfordringen fra OECD til foretage eftersyn af eksisterende regler med henblik på at afskaffe og tilpasse dem i det omfang, de ikke længere er nødvendige. Fordi de nye regler om global minimumsbeskatning overtager den funktion, de hidtidige regler har haft, siger Sune Hein Lundbek med henvisning til anbefalingerne fra OECD-rapporten ”Tax Co-operation for the 21st Century”.

- Ved at foretage et sådant eftersyn kan vi sikre, at danske virksomheder ikke pålægges lag-på-lag af regler og unødige administrative byrder, så vores skattesystem ikke sander fuldstændig til. Det er vigtigt, at vi arbejder for at vores skattesystem følger international standard og er så overskueligt og forståeligt som muligt for at understøtte danske virksomheders konkurrencekraft, forklarer Sune Hein Lundbek.

Læs også: Arla vinder årsrapportprisen 2023

Klar til dialog

DI opfordrer Skatteministeriet til at komme med anbefalinger til forenklinger af eksisterende regler om selskabsbeskatning svarende til en reduktion af de administrative byrder en halv mia. kroner om året.

DI’s internationale skatteekspert understreger, at DI står klar til fortsat dialog med politikere og Skatteministeriet om implementeringen af reglerne.

- Konstruktiv dialog mellem erhvervslivet, politikere og skattemyndigheder er nøglen til en vellykket implementering af de nye regler, siger Sune Hein Lundbek. 

Lovforslaget er blevet førstebehandlet i Folketinget og er henvist til udvalgsbehandling inden 2. og 3. behandling i folketingssalen.

Læs også: SMV rapporteringsstandarder for bæredygtighed kommer snart i høring

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sune Hein Lundbek

Sune Hein Lundbek

Fagleder, Skattejura & international skat

  • Direkte +45 3377 3792
  • Mobil +45 2246 7888
  • E-mail suhb@di.dk

Relateret indhold