19.01.21 FOS Nyheder

Netværksmøde om eksport af forsvarsmateriel

FAD etablerer i 2021 et netværk om eksport af forsvarsmateriel og dual-use produkter, hvor formål er at højne den samlede danske styrkeposition for eksport af våben og forsvarsmateriel

Foto: Skyfish

Hvorfor et netværksmøde om eksport?

Den 17. november afholdte FAD et netværksmøde om eksport af våben og forsvarsmateriel. Vi fik positive tilbagemeldinger om mødets relevans og emnet, der i sin bredde og nuancer er særlig aktuelt. Mødet gav samtidig anledning til en række uddybende spørgsmål om procesoptimering og knowhow om lovgivning. 

Eksport af våbenrelateret materiel er underlagt en naturlig henholdsvis restriktiv lovgivning og proces, som danske virksomheder potentielt kan have forskellige udfordringer med at have overblik over og agere i overensstemmelse med. Det medfører potentielt: 

  • Manglende agilitet i planlægning og udførsel.
  • Forringelse af eksportudviklingen for branchen. 
  • Fald af virksomhedsbrand og dansk troværdighed.

Formålet er derfor at højne den samlede danske styrkeposition for eksport af forsvarsmateriel og dual-use produkter. Af samme årsag deltager der også eksperter fra henholdsvis Forsvaret, Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen, ligesom Dansk Industris egne eksperter i eksport deltager.

Hvad får din virksomhed ud af det?

Du/I vil kunne opbygge transparens via fælles aktuel viden og knowhow om muligheder og udfordringer for eksport af forsvarsmateriel og dual-use produkter. Deraf en afdækning og løsningsforslag på fælles udfordringer.  Indholdet  vil være som følgende: 

1

Faciliteret videndeling, erfaringsudveksling og netværk blandt relevante FAD virksomheder og myndigheder.

2

Tilpassede relevante og aktuelle emner for processen med eksport af forsvarsmateriel og dual-use produkter.

3

Afdækning af mulige emner til muligt næste møder.

Alt det med småt

Der er tale om er meget målrettet netværksmøde specifikt for FAD medlemsgruppe, der i særlig grad udmærker sig og er kendetegnet ved at bestå de mest væsentlige og nyskabende virksomheder i den danske forsvarsindustri, der kan og vil vinde markedsandele i ind- og/eller udland.

Af den grund er særligt dette netværksmøde i første omgang specifikt rettet til danske virksomheder tilknyttet FAD, der enten eksporterer eller ønsker eksport til udlandet.

Netværksmødet vil finde sted onsdag den 12. maj 2021 på Gl. Vindinge i Nyborg - der vil derudover blive afholdt et i efteråret igen. Yderlig information inklusiv tilmelding vil blive offentliggjort i nærmeste fremtid.

 

Vil du vide mere?

Kontakt chefkonsulent Henrik Navntoft Sønderskov her.

Skrevet af:

Stina Dueholt