Tre korte WhatsApp-tekster og en video med missilnedslag i Ukraine varslede den 24. februar en ny æra i partnerskabet mellem DI og den ukrainske søsterorganisation, the Federation of Employers of Ukraine (FEU).

Foto af: Peter Helk
11.04.24 Udviklingssamarbejde Cases

Sådan kæmper ukrainske arbejdsgivere for at brødføde og bevæbne Ukraine

Ukraines vigtigste arbejdsgiverorganisation, FEU, er med den russiske invasion blevet en afgørende aktør for at holde landets økonomi kørende og sikre forsyninger. DI har gennem hele forløbet støttet organisationen gennem et tæt partnerskab.

"Peter, vi er i krig. Måske vil jeg flytte min familie til et europæisk land. Jeg skriver til dig senere."

Tre korte WhatsApp-tekster og en video med missilnedslag i Ukraine varslede den 24. februar en ny æra i partnerskabet mellem Dansk Industri (DI) og den ukrainske søsterorganisation, the Federation of Employers of Ukraine (FEU).

Teksterne blev sendt morgenen efter den russiske invasion. Afsenderen var FEU’s administrerende direktør, Ruslan Illichov, og de var stilet til Peter Helk. Han er DI’s projektleder for et partnerskab med Ukraine, som er finansieret af Udenrigsministeriet ligesom de 18 andre udviklingssamarbejder med søsterorganisationer, som DI driver. 

Partnerskabet blev startet i 2019, men da krigen ramte, og FEU nu kæmper for at støtte den ukrainske eksistenskamp ved at holde dampen op under landets økonomi, er gamle projektplaner blevet smidt ud af vinduet.

- I DI gør vi vores bedste for at støtte dem. Erhvervsorganisationen spiller nu en endnu mere vital rolle i Ukraine end tidligere, og vi bidrager med blandt andet støtte til at løse akutte problemstillinger for deres medlemmer og en mere strategisk indsats med at skabe og binde kontakter til danske myndigheder og virksomheder særligt i forhold til genopbygningen af Ukraine, siger Peter Helk.

Læs også:  ”Halvdelen af ukrainske virksomheder kører endnu”

FEU's administrerende direktør Ruslan Illichov præsenterede før krigen resultaterne af et DI-støttet projekt om at styrke de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem Ukraine og EU.

Foto: FEU

Fire vigtigste opgaver under eksistenskamp

Men hvordan er det at repræsentere et lands industrivirksomheder under en militær eksistenskamp?

Ifølge Ruslan Illichov har organisationen fire i særklasse vigtige opgaver under krigen. Det første er medarbejderes sikkerhed og ny organisering. Nummer to at holde erhvervslivet i gang. Nummer tre at organisere hjælp og bistand. Og som det sidste at samarbejde med internationale organisationer.

- Invasionen var et chok for os i FEU. Vi forventede ganske vist et russisk angreb. Men ligesom de fleste ukrainere troede vi, at kamphandlingerne ville være isoleret til det østligste Ukraine. Nyheden om, at russiske tropper bevægede sig mod Kyiv, bragte alle i vildrede over deres næste skridt. Det var svært, men vores førsteprioritet var at være så hjælpsomme som muligt over for vores medarbejdere og medlemmer, siger Ruslan Illichov.

Efter grundige overvejelser besluttede Ruslan Illichov og hans familie at blive i Kiev. Men det var ikke en mulighed for alle hans medarbejdere. FEU’s sekretariat gjorde sig derfor store anstrengelser for at skaffe indkvartering i sikre områder af Ukraine og organisere hjemmearbejde.

Omfanget af den forestående opgave stod klart fra starten af: Arbejdsgiverorganisationen havde en central rolle at spille for at holde den ukrainske økonomi kørende og understøtte den private sektors afgørende bidrag til krigsindsatsen.

- Vores vigtigste opgave var og er fortsat at sikre den bedst mulige koordinering af arbejdet med vores medlemsvirksomheder. - Vores mål var klart fra starten: Vi skal holde den økonomiske front. Sådan kan vi være med til at sikre den ukrainske sejr.

For at kunne gøre dette måtte FEU straks etablere klare kommunikationslinjer:

- På dagen for invasionen samlede vi vores hold og kontaktede de regionale arbejdsgiverorganisationer og brancheforeninger for at koordinere vores aktioner. Næste dag oprettede vi en chat for FEU-medlemsvirksomheder for at udveksle oplysninger og forene kræfterne.

Læs også: COWI bidrager til genopbygning af Ukraine

Holder virksomhederne i gang

Den økonomiske situation i Ukraine er dyster. Regeringen anslår, at BNP vil skrumpe med mindst 35 procent i år. Det skydes, at mange østukrainske virksomheder har måttet lukke, mange ansatte kæmper ved fronten eller er flygtet ud af landet, og alvorlige huller i forsyningskæderne betyder, at mange virksomheder ikke kan skaffe de nødvendige råvarer. 

- Vores første opgave er at gøre alt, som står i vores magt, for at holde virksomhederne i gang. Så vi hjælper dem med at udfylde huller i forsyningskæderne og søge efter råmaterialer og komponenter, forklarer Ruslan Illichov.

Det er vigtigt at holde virksomhederne i gang. Både fordi de producerer varer, der er afgørende for krigsindsatsen, og fordi de derved fortsat kan udbetale lønninger til civilbefolkningen.

FEU har også hjulpet i en omfattende indsats for at flytte virksomheder fra Østukraine til de mere fredelige vestlige regioner i Ukraine. De har fundet nye placeringer til industrivirksomheder og fundet nye medarbejdere blandt Ukraines mere end 7 millioner internt fordrevne. 

- I de første måneder af krigen har vi hjulpet hundredvis af ukrainske virksomheder med at fortsætte deres arbejde og redde arbejdspladser.

Samtidig bruger FEU meget tid på at rådgive medlemmer om lovgivning på arbejdsmarkedet, hvor regeringens erklæring af militær undtagelsestilstand har haft en stor indflydelse på, hvordan virksomheder skal agere i forhold til deres medlemmer.

Læs også: Krigen i Ukraine skærer en stor del af væksten i verdensøkonomien

 

Ruslan Illichov holder en medicinpakke, der er fremstillet til den ukrainske hær. Kyivguma er en af mange virksomheder, der har ændret deres produktion for bedre at kunne opfylde Ukraines behov under krigen.

Foto: FEU

Organisér hjælp og bistand

Den private sektor har både faciliteter og knowhow til at producere og distribuere essentielle varer. Og som kontaktpunkt mellem virksomhederne og regeringen har FEU hjulpet med at organisere distributionen af udstyr og bistand.

 - Nogle medlemsvirksomheder producerer vigtige ting til krigsindsatsen. Det drejer sig om produkter fra medicin og brændstof til vejspærringer, forklarer Ruslan Illichov.

- Andre kan bruge deres faciliteter og logistiske set-up til at yde effektiv humanitær bistand, for eksempel ved at producere fødevarekasser, der uddeles gratis, eller ved at levere hjælp fra internationale donorer.

Arbejdsgiverorganisationen har også hjulpet med at distribuere humanitær bistand. Med økonomisk støtte fra Danmark og FN’s internationale arbejdsorganisation ILO har FEU givet nødhjælpspakker til indbyggerne i nogle af de regioner i Ukraine, der er hårdest ramt af invasionen.

Støtte fra internationale donorer har ligeledes gjort det muligt for FEU at starte et nødhjælpsprojekt, hvor produkterne produceres lokalt. På den måde modtager civile humanitær bistand, samtidig med, at ukrainske arbejdspladser understøttes.  

 - Støtten fra Danmark og andre lande har været uvurderlig. Og vi håber, at vi kan regne med international bistand også i den næste fase, når vi skal genopbygge Ukraine.

Læs også: IMF med opråb til danske virksomheder: Spred jeres forsyningskæder ud

Samarbejd med internationale partnere

Et skøn viser, at den russiske hær hver dag påfører Ukraine skader for 4,5 mia. kr. Men for Ruslan Illichov er det vigtigt, at man sikrer, at genopbygningen af infrastruktur gøres på en intelligent måde. På længere sigt skal genopbygningen skabe et stærkere land. Men her og nu er det afgørende at sikre ukrainerne økonomiske muligheder.

- Job er vores vigtigste prioritet. Folk, der har forladt Ukraine, vil aldrig vende tilbage, hvis der ikke er arbejde til dem. Derfor er vores mål at hjælpe lokale virksomheder med at øge produktionen, eksportere og skabe nye arbejdspladser.

Massiv udenlandsk støtte og investeringer vil være nødvendige for genopbygningen, og FEU indså allerede i krigens første fase, at deres internationale partnerskaber ville kunne spille en central rolle i den forbindelse. 

- Fra begyndelsen af invasionen skitserede vi en plan sammen med vores internationale partnere som DI og FN’s internationale arbejdsorganisation og gik i gang med at gennemføre den. Støtten fra DI har været meget vigtig for os.

For Ruslan Illichov er samarbejdet med internationale partnere som DI en vigtig del af deres langsigtede ambitioner.

- Det vil være meget vigtigt at genopbygge infrastrukturen hurtigt. Men vores ambition er ikke bare at bygge det tilbage, som vi havde, men at bruge vores partnerskab med DI og dets medlemmer til at sikre, at genopbygningen bringer os til et bedre Ukraine med mere værdiskabende produktion og anstændige job, siger Ruslan Illichov.

Læs også: DI er med i nyt partnerskab om genopbygning af Ukraine

Fakta

DET GØR DI i Ukraine:

DI er i løbende kontakt med det ukrainske erhvervsliv gennem partnerskabet mellem DI og FEU, som startede i 2019.

Partnerskabet er støttet af Udenrigsministeriet i Danmark gennem en strategisk partnerskabsaftale og den ny Demokratifond.

Samtidig arbejder DI tæt sammen med danske og ukrainske myndigheder samt danske virksomheder med henblik på at løse konkrete udfordringer, for eksempel genopbygningen af civil infrastruktur, fortæller Marie Gad, chef for Global Udvikling og Bæredygtighed i DI.

-  Vi følger udviklingen i Ukraine meget tæt. Både for at vi kan hjælpe medlemmer, der er påvirkede af krigen i Ukraine, og for at knytte bånd mellem danske virksomheder og de aktuelle behov i Ukraine. 

- F.eks. har danske virksomheder både evnerne og kapaciteten til hurtigt at kunne hjælpe med at bygge nye og bedre varme- og vandsystemer.

- Derfor har vi etableret en følgegruppe for DI’s medlemmer, hvor vi løbende giver en status på situationen, og vi står klar ved telefonerne, hvis vores medlemmer har brug for rådgivning.

Hvis du skal bruge mere information om situationen i Ukraine og hvad DI kan hjælpe med, kontakt Peter Helk på peh@di.dk  

Relateret indhold