26.02.21 FOS Nyheder

Danske forsvarsattachéer bør fortsat bidrage til en stærkere forsvarsindustri

Fornyet politisk fokus på forsvarsattachéernes rolle kan målrette og styrke deres samarbejde med forsvarsindustrien

Virtuelt møde med de danske forsvarsattachéer.

Foto: Forsvarsministeriet

Forsvarsattachéer = en vigtig ressource

Siden nytår har Forsvarsministeren været på "virtuel virksomhedsturné" hos flere forskellige danske forsvarsvirksomheder. Noget af det, der blev bidt mærke i, var blandt andet støtten fra de danske forsvarsattachéer, som flere gange blev nævnt  som en vigtig mulighed hos virksomhederne.

Den 25. februar 2021 etablerede Forsvarsministeren derfor et møde med samtlige forsvarsattachéer. Dét med henblik på at gendrøfte deres rolle med at bidrage til at skabe internationalt fodfæste for den danske forsvarsindustri.

Det er en glædelig nyhed og imødekommen prioritering af Forsvarsministeren, idet et sådan politisk fokus taler ind i modningen i forståelsen om, at en samlet dansk styrkeposition på forsvarsområdet er betinget af at se sikkerhedspolitiske og forsvarsindustrielle interesser som to sider af samme mønt.

Et tæt samspil med organisationen

Som Danmarks brancheforening for Forsvar-og Aerospaceindustrien i DI har vi selvsagt gennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med en lang række forsvarsattachéer i forbindelse med industrifremstød i ind- og udland. Forsvarsattachéer fremgår også som en del af den nuværende forsvarsindustrielle strategi, hvor førstnævnte står beskrevet som en stærk ressource i forhold til open for business-strategien. Altså et vigtigt værktøj i FAD's øjne. 

Hvad FAD også har lært gennem tiden er, at sådan fremstød, af ofte meget kompleks karakter, bedst fungerer efter hensigten, når forsvarsattachéer aktivt og på et meget tidligt plan rækker ud til FAD, vel og mærke hver gang, der planlægges fremstød. Det er vigtigt af to årsager. Dels på grund af, at det er afgørende, at vi som land og industri opfattes koordineret og professionelt. Dernæst på grund af, at FAD, som brancheforening, skal koble ønskerne sammen med øvrig strategisk indsats og planlægning; samt at FAD i sagens natur har indgående markedskendskab i de forskellige lande.

Det er med andre ord grundlæggende for forsvarsattachéernes rolle og tilgang, at industrifremstød fortsat udvikler sig i tæt koordinering og involvering centralt med FAD, organisationer og professionelle fagfolk. En dynamik, vi også arbejder for, er klart afspejlet i den kommende forsvarsindustrielle strategi, til gavn for såvel danske virksomheder som danske sikkerhedspolitiske interesser. Vi ser derfor frem til et fortsat stærkt samarbejde.