DI i USA

DI i USA arbejder hvert år med mere end 200 danske virksomheder og hjælper med alt fra markeds- og kundeforståelse til udarbejdelse af forretningsplaner og politisk interessevaretagelse. Lad din virksomhed være den næste og få styrket din eksport på det amerikanske marked.

Vind markedsandele med mindst mulig risiko for din virksomhed

Som Danmarks største og mest internationale erhvervsorganisation har DI været til stede i USA i mere end 10 år og vores mission er at bidrage til at DI's medlemmer opnår succes i USA. DI USA tilbyder en lang række services og kan bl.a. bistå din virksomhed med etablering i USA, strategisk forretningsudvikling og politisk interessevaretagelse.

Som dansk virksomhed kan det være svært at vurdere det egentlige eksportpotentiale på det amerikanske marked, samt at træffe beslutning om hvilket set-up, der vil være det rette. DI's kontorer i USA har mange års erfaring som strategisk sparringspartner for danske virksomheder og gennem vores lokale tilstedeværelse, store netværk og opsøgende arbejde kan vi generere resultater, der kan mærkes på bundlinjen.

 

 

Vi rådgiver dig

DI er med jer gennem hele internationaliseringsrejsen.

Vores strategiske løsninger sikrer den korteste og mest optimale vej til succes for din virksomhed. Alle vores løsninger er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov, som DI's kontorer i USA hjælper med. Udover DI's medlemsservice, tilbyder vi forskellige ydelser til hvert trin, uanset hvor i processen jeres virksomhed befinder sig. DI USA tilbyder bl.a. disse ydelser:

Markedet

DI USA kan hjælpe din virksomhed med at udarbejde en struktureret markedsudvælgelse, så I som virksomhed har det rette grundlag for hvilken tilgang I skal have til det amerikanske marked.

En dybdegående markedsanalyse kan hjælpe din virksomhed med at få klarlagt geografisk fokus, markeds- og produktsegmentering, etablerings- og salgsstrategi og investeringsbehov. Det betyder, at I som virksomhed, får et vigtigt grundlag for, hvilken tilgang I skal have til markedet.

Ved valg af en dybdegående markedsanalyse, vil din virksomhed starte med en interaktiv workshop, hvor vi med udgangspunkt i jeres nuværende viden, vil få defineret de vigtigste parametre for screening af potentielle markeder, og heraf guide din virksomhed til hvordan I bedst muligt kan kortlægge og vurdere markederne.

Resultatet af processen er, at I får en fremgangsmåde og viden, som I kan benytte i dag og i fremtiden til at udvælge jeres næste eksportmarked.

Kundesegmentering

DI USA kan hjælpe din virksomhed med at segmentere hvilke kunder der er vigtigst, og mest relevante, for din virksomhed.

DI USA kan igennem kundesegmentering og profilering hjælpe din virksomhed med at identificere hvilke kunder I som virksomhed skal rette jer mod, samt hvilken profil jeres kunde har.

Vi vil ud fra kundesegmentering og profilering have den rette indsigt om jeres kernekunde og vil igennem dette kunne vejlede jer bedst muligt til hvordan I kan målrette jeres positionering og markedsføre jer overfor jeres kunder på eksportmarkedet.

Resultatet af denne analyse er, at den øgede viden og indsigt om kunderne på eksportmarkedet giver din virksomhed mulighed for bedre at kunne målrette fremtidig markedsføring til kunden.

Lokale interessenter og stakeholdere

Det er vigtigt at kende sine kerne interessenter på sit eksportmarked. Ved valg af stakeholder analyse kan DI USA identificere hvilke kerne interessenter der er relevante for din virksomhed.

DI USA kan hjælpe din virksomhed med at skabe et overblik over jeres kerne interessenter på det ønskede eksportmarked. Dette gøres ved identificering af forskellige interessent grupper, herunder en beskrivelse af de udvalgte interessenter, eksempler på specifikke entiteter, samt forslag til hvilke(n) gruppe af interessenter, som I skal fokusere jeres indsats på.

Ved valg af stakeholder analyse er det muligt at tilkøbe et mødeprogram, hvor DI USA etablerer kontakten og opsætter mødet mellem din virksomhed og de udvalgte interessenter.

Konkurrenter

DI USA kan hjælpe din virksomhed med et overblik over konkurrencesituationen og et overblik over hvem din virksomheds tætteste konkurrenter er.

Ved valg af DI USA's konkurrentanalyse, vil vi benytte den øgede indsigt om konkurrencesituationen og kendskab til dine tætteste konkurrenter til at anbefale hvilken retning, som I skal kigge mod for at differentiere jer fra jeres konkurrenter. Ved at differentiere sig fra sine konkurrenter vil I som virksomhed vinde markedsandele trygt og effektivt.

Markedsforståelse

Market Drivers - Er din virksomhed nysgerrig på hvilke trends der er på det amerikanske marked, og hvad det eventuelle markedspotentiale kunne være for din virksomhed? DI USA kan hjælpe din virksomhed med at undersøge markedets tilstand, og hvilke kernefaktorer der gør markedet attraktivt.

I en market drivers analyse vil DI USA kunne hjælpe din virksomhed med at danne sig et overblik over kernefaktorerne, som gør et marked attraktiv for din virksomhed, og hvordan markedets tilstand er med henblik på netop disse faktorer.

Derudover kan DI USA gennem denne analyse identificere eventuelle trends på markedet og evaluere markedspotentialet for din virksomhed.

Resultatet af denne analyse er et overblik over markedets tilstand, samt hvilket markedspotentiale der er for din virksomhed.

Partnersøgning & -styring

Hvad enten din virksomhed gerne vil udvikle et allerede eksisterende partnerskab eller er på udkig efter en partner i USA, kan DI USA assistere.

I en partnersøgning- og udvælgelses analyse hjælper vi din virksomhed med at identificere hvilke parametre, som I skal evaluere potentielle partnere på baggrund af, samt skabe et overblik over potentielle partnere og hvilke partnere, som er det mest oplagte match baseret på de udvalgte parametre.

Resultatet af denne analyse er et overblik over potentielle partnere og et forslag til, hvilke partnere der er mest relevante baseret på jeres behov og ønsker til en fremtidig partner.

Ved valg af en partnersøgning- og udvælgelses analyse er det muligt at tilkøbe et mødeprogram, hvor DI USA etablerer kontakten og opsætter mødet mellem dig og udvalgte potentielle partnere.

Mødeprogram, Workshops & Events

DI USA har været fysisk tilstedeværende i USA siden 2007 og har derfor bygget et stort netværk op. Dette betyder at vi kan hjælpe din virksomhed med at opsætte mødeprogrammer, workshops og afholde events.

Mødeprogram

DI USA kan hjælpe din virksomhed med at etablere kontakt til, og opsætte det første møde mellem din virksomhed og udvalgte potentielle partnere og interessenter, samt potentielle investorer eller kunder.

Workshops

DI USA tilbyder også hjælp til afholdelse af workshops, hvor formatet er interaktivt og involverende. Her kan DI USA stå for facilitering og/eller bidrage med USA- eller sektorspecifik viden.

Vi hjælper med det praktiske i forhold til kontakt og opsætningen af møderne, så du kan koncentrere dig om indholdet og skabe den gode relation til deltagerne.

Vi har desuden mulighed for at opsætte møder, der afholdes enten online eller fysisk alt efter dine ønsker.

Events

Udover at hjælpe med opsætning af mødeprogram og afholdelse af workshops, kan DI USA tilbyde adgang til en række professionelle events, som er en del af vores egen stærke event portefølje.

Af dette har DI USA blandt andet deltagelse årligt i Climate Week New York, samt er afholderen af USA's største festival for cirkulær økonomi, Circular City Week New York. Begge events tilbyder jeres virksomhed den perfekte platform for eksponering overfor amerikanske stakeholders.

Afslutningsvis tilbyder DI USA at samskabe ideer til events, drive planlægningen og sætte jer i kontakt til relevante samarbejdspartnere.

Selskabsadministration

Virtuel eller fysisk etablering i USA - DI's kontor i USA tilbyder danske virksomheder en virtuel repræsentationsmodel.

Den virtuelle repræsentationsmodel i USA er løsningen, hvis I ønsker at være til stede på markedet uden permanent etablering.

Med adresse, telefonnummer, fleksible kontor/møde faciliteter og bank i USA er I tættere på jeres amerikanske kunder, hvor vi behandler alle indgående henvendelser og papirforhold på jeres vegne. Løsningen gør jeres virksomhed bemærket på markedet og lader jer være tæt på jeres amerikanske kunder, uden I behøver at investere i et reelt set-up.

DI har også faste aftaler med lokale advokater og revisorer, som står klar til at hjælpe din virksomhed med alt fra selskabsoprettelse, skat, lønforhold eller juriske udfordringer.

Hold dig opdateret

Louis Funder

Louis Funder

General Manager, US

Tone Søndergaard

Tone Søndergaard

Director, DI New York

Mille Munksgaard

Mille Munksgaard

Consultant

Pernille Nørgaard Boris

Pernille Nørgaard Boris

Konsulent