18.02.19 DI Transport Nyheder

Europa-Parlamentet vedtager ny busforslag

Europa-Parlamentet vedtog i sidste uge sin holdning til EU-Kommissionens forslag til nye spilleregler for buskørsel i EU.

Kommissionen havde i sit forslag ikke lagt op til at ændre cabotagereglerne for kørsel med en turistbus. De nuværende EU-regler tillader 2-3 måneders cabotagekørsel i et andet EU-land. I Europa-Parlamentet var der heller ikke opbakning til at lave om på de regler.  

DI Transport havde gerne set, at der kom mere præcise regler for cabotagekørsel for turistbusser.  

”Vi havde gerne set en stramning og en præcisering af reglerne for cabotage for turistbusser, for den nuværende periode er alt for langt.” siger branchedirektør i DI Transport Michael Svane og peger på, at reglerne skal være til at håndhæve.  

”Vi skal for alt i verden ikke gentage det rod, der gælder for lastbilerne, og derfor skal cabotagereglerne for busser være bedre og nemmere at kontrollere.” siger Michael Svane.  

DI Transport peger på, at busområdet vil nyde godt af klarhed om anvendelse af udstationeringsreglerne på transportområdet, som indgår som en del af vejpakken, der i øjeblikket bliver forhandlet sammen med cabotagereglerne for lastbilstransport.

”Vi håber meget, at Europa-Parlamentet vil bakke op om den aftale om udstationeringsreglerne, som transportministrene vedtog i december. Det vil skabe klarhed om reglerne og bedre håndhævelse også på busområdet” siger Michael Svane.

EU’s transportministre har endnu ikke påbegyndt deres forhandlinger om de nye busregler. DI Transport sætter derfor sin lid til, at transportministrene kan få skabt mere klare regler for buskørsel.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret