17.09.20 DI Transport Nyheder

I sporet på COVID-19 – fællesskab ja tak

Ugens kommentar af branchedirektør Michael Svane.

Branchedirektør for DI Transport, Michael Svane.

Covid-19 krisen fortsætter, og med daglige bulletiner om højere smittalt ikke bare i Danmark, men i hele EU, er der mere end nogensinde brug for stærtk internationalt samarbejde! Det gælder også på transportområdet, så vi fortsat kan sikre forsyningskædernes opretholdelse.

 Det igangværende tyske EU-formandskab har netop fremlagte et sæt Rådskonklusioner med pejlemærker for en europæisk pandemiberedskabsplan for godstransporten. Og det er et både fornuftigt og nødvendigt træk, når vi skal sikre samarbejdet på tværs af EU-medlemslandene.

Corona-krisen har vist, at et tæt samarbejde mellem EU-Kommissionen, de nationale regeringer, myndigheder og relevante erhvervsorganisationerne sikrer, at fødevarer, medicin og øvrige varer smidigt kan transporteres i EU på trods af grænselukninger og nationale karantæneregler

Det er derfor også positivt, at Rådskonklusionerne netop kommer til at afspejle de erfaringer, der er gjort under forårets håndteringen af Covid-19 krisen, nemlig:

1) opretholdelsen af godstransportens drift;

2) styrkelse af selvstændig transportinfrastruktur; og

3) retningslinjer for lovgivningsmæssige undtagelser.


Rådskonklusionerne skal drøftes på et uformelt Rådsmøde den 28. september. DI Transport bakker op om initiativet, og vil fortsat arbejde for en EU-baseret fælles tilgang til løsning af krisens mange udfordringer. 

 

Relateret