Blandt prioriteterne for dansk erhvervsliv er mindre bureaukrati og implementering af  forrige års politiske aftaler, siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti.

Foto: Steen Brogaard
22.08.18 DIB Nyheder

DF: Administrative byrder skal lettes for små virksomheder

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår. Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF) er sjette i serien.

Hvad er Dansk Folkepartis tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

”Vi har mange prioriteter. Nogle af de vigtige dagordener er at sørge for færre udfordringer for de små og mellemstore virksomheder, forenkle og formindske de administrative byrder for erhvervslivet og implementere hvidvaskningsstrategien.”

Læs også: Alternativet: Vi skal styrke de små virksomheder

Hvilke konkrete initiativer har Dansk Folkeparti, der skal løfte de prioriteter?

”De fleste af initiativer kommer i forhandlingen af den næste finanslov. Vi går ind til forhandlingerne med den grundlæggende holdning, at vi kun finansierer med penge, der er til rådighed. Så vi når ikke nogen milepæle for dansk erhvervsliv, før finansloven er på plads."

Læs også: SF: Vi skal satse på afbureaukratisering og fradrag

Ét af emnerne, vi skal tage fat i, er en opprioritering af erhvervsrettede uddannelser. Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører, Dansk Folkeparti

"Vi arbejder stadig med implementeringen af tiltag fra de større aftaler sidste år. Det gælder erhvervs- og iværksætterpakken og hvidvaskningsstrategien. Der ligger en stor opgave i at få bank- og realkreditinstitutterne i god gænge.

Vi vil arbejde med bedre grundvilkår for små og mellemstore virksomheder. Det kan gøres ved at sænke afgifter. Men det skal også gøres ved færre administrative byrder, som nogle steder er decideret ulogiske. Erhvervslivet skal overholde flere og flere EU-regulativer, samtidig med at de også skal overholde de mange regler i dansk lovgivning. Den udvikling skal vendes.” 

Læs også: LA: Det offentliges opgavetyveri skal stoppes

Hvilke vigtige erfaringer tager du med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

”Jeg har været erhvervsordfører i otte år nu, og jeg har samlet en masse erfaringer i al den tid. Jeg tager det med fra sidste år, at jeg er meget glad for tiltagene, som vi har forhandlet. Dansk Folkeparti har haft en god og positiv indflydelse i det forgangne års erhvervspolitiske aftaler.”

Hvad forudser du vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

”Jeg kunne nævne mange udfordringer og mange emner, vi vil arbejde med, men om sagt har jeg ikke en prioriteret liste. Ét af emnerne, vi dog skal tage fat i, er en opprioritering af erhvervsrettede uddannelser. Vi skal have flere i uddannelse og flere lærlinge i de danske virksomheder.”

Læs også: Auken: ”Der har været en giftig debat om manglen på arbejdskraft”

Relateret indhold