National lovgivning om ikke-finansiel rapportering

I maj 2015 vedtog folketinget en opdatering af årsregnskabsloven med ændringer til §99a om virksomheders samfundsansvar. Ændringerne implementerer nye regler for ikke-finansiel rapportering. Læs om hvad det betyder for din virksomhed.

Ifølge Årsregnskabsloven §99a skal virksomheder i regnskabsklasse C og D supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Tilmed skal virksomheder, der ikke har politikker på området, forklare hvorfor de ikke har en politik på området, jævnfør ’følg eller forklar’-princippet.

Hvem er omfattet:

 • Virksomheder i regnskabsklasse Store C, som overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser:
  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250.
 • Virksomheder i regnskabsklasse D - børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

Hvad siger loven?

99a - Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-9. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Læs hele Årsregnskabsloven §99a her

Mere om §99a

 Årsregnskabsloven §99a implementerer EU-regnskabsdirektiv 2014/95/EU om ikke-finansiel rapportering.

Ændringerne til årsregnskabsloven er trådt i kraft i to tempi, for hhv. 2016 og 2018 regnskabsåret, og er nu fuldt implementeret.

Siden regnskabsåret der startede 1. januar 2016, har større virksomheder i regnskabsklasse D med 500 ansatte eller derover været omfattet af Årsregnskabsloven §99a. Mindre virksomheder i regnskabsklasse D med under 500 ansatte, samt større virksomheder i regnskabsklasse C har siden regnskabsåret der startede 1. januar 2018 været omfattet af lovændringerne. Der er dermed tale om de årsregnskaber, som offentliggøres foråret 2019.

Gry Saul

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3778
 • Mobil +45 5369 2509
 • E-mail grsa@di.dk

Relateret