Bæredygtighedsrapportering (ikke-finansiel rapportering)

Igennem det implementerede Non Financial Reporting Directive (NFRD) og det foreslåede Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er der fra både EU og dansk side fokus på, at bæredygtighedsrapportering skal være lige så omfattende som den finansielle rapportering for virksomheder i Danmark. Læs om hvad det betyder for din virksomhed her.

Siden 2018 har virksomheder i Danmark i regnskabsklasse C og D ifølge Årsregnskabsloven §99a skulle supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. 

Tilmed skal virksomheder, der ikke har politikker på området, forklare hvorfor de ikke har en politik på området, jævnfør ’følg eller forklar’-princippet.

Hvem er omfattet:
 • Virksomheder i regnskabsklasse Store C, som overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser:
  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250.
 • Virksomheder i regnskabsklasse D - børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

Læs hele Årsregnskabsloven §99a her.

Det nyligt foreslåede direktiv:

Årsregnskabsloven §99a er den danske implementering af det første EU direktiv på området, NFRD, som stammer fra 2014. Det foreslås nu at blive opdateret gennem det nye direktiv, CSRD, der blev lanceret den 21. april 2021. Da den danske implementering af det første direktiv var en overimplementering, vil det nye direktiv have relativt få indvirkninger på virksomheder i Danmark. De foreslåede ændringer indbefatter dog at:

 • Børsnoterede SMV’er vil blive omfattet direktivet (tidligst fra 2027)
 • Et EU-dækkende revisionskrav vil blive implementeret ift. bæredygtighedsinformation
 • Nøgletal i de ikke-finansielle rapporteringer skal ”tagges” og dermed kunne maskinaflæses
 • Mere detaljerede rapporteringskrav indføres
 • EU-standarder på området vil snarligt blive oprettet (forventes at være i slutningen af 2022) som virksomheder skal rapportere på

Det forventes, at det nye direktiv vil være klar til at blive implementeret i Danmark i folketingsåret 2021/2022, og at de nye krav vil gælde, når virksomheder skal offentliggøre deres rapporter i 2024, der dækker regnskabsåret 2023.

Læs mere om det nye direktiv her.

Mere om §99a

 Årsregnskabsloven §99a implementerer EU-regnskabsdirektiv 2014/95/EU om ikke-finansiel rapportering.

Ændringerne til årsregnskabsloven er trådt i kraft i to tempi, for hhv. 2016 og 2018 regnskabsåret, og er nu fuldt implementeret.

Siden regnskabsåret der startede 1. januar 2016, har større virksomheder i regnskabsklasse D med 500 ansatte eller derover været omfattet af Årsregnskabsloven §99a. Mindre virksomheder i regnskabsklasse D med under 500 ansatte, samt større virksomheder i regnskabsklasse C har siden regnskabsåret der startede 1. januar 2018 været omfattet af lovændringerne. Der er dermed tale om de årsregnskaber, som offentliggøres foråret 2019.

Gry Saul

Gry Saul

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3778
 • Mobil +45 5369 2509
 • E-mail grsa@di.dk

Relateret indhold