10.09.18 DI Transport Nyheder

DI Transport: Nyt lovforslag rammer skævt

Et nyt lovforslag lægger op til en firedobling af parkeringsafgiften for lastbiler.

Lovforslaget retter sig mod ulovlig parkering på rastepladser, herunder overtrædelse af den nye 25-timers grænse for parkering på rastepladser.

Men forslaget lægger også op til højere parkeringsafgifter for lastbiler på resten af vejnettet, herunder det kommunale vejnet. Det vil ramme danske lastbiler, der leverer varer i byerne, vurderer DI Transport.

Det skyldes især de særlige regler i færdselsloven standsning i forbindelse med varelevering. Reglerne betyder, at lastbiler må holde mere end de tre minutter en standsning normalt varer, når der er tale om af- og pålæsning af varer.

”Erfaringen er desværre, at nogle parkeringsvagter har svært ved at vurdere, om lastbilen holder parkeret eller der er tale om en standsning i forbindelse med varelevering. Det problem bliver selvsagt værre, når bøder bliver højere” siger Rune Noack, seniorchefkonsulent i DI Transport.

DI Transport er modstandere af 25-timers grænsen på rastepladser, da de gør det vanskeligt at overholde køre- og hviletidsreglerne, og derfor også modstandere af at hæve parkeringsafgifterne. DI Transport opfordrer dog til at holde distributionskørsel og levering af varer ude for diskussionen.

 ”Lovforslaget rammer desværre helt skævt, og det er ærgerligt, hvis det ender med, at diskussionerne om parkering på rastepladser, skal betyde dårligere forhold for de danske transportvirksomheder, der leverer varer i byerne.” siger Rune Noack.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold