14.03.19 DI Transport Nyheder

Ny EU-ekspertgruppe om rastepladser

EU-Kommissionen vil tage fat på arbejdet med at fremme sikre rastepladser i EU. DI Transport er udpeget til ekspertgruppen.

Europa-Kommissionen har offentliggjort en ny undersøgelse, der viser, at der i EU i dag mangler 400.000 sikre parkeringspladser.

Spørgsmålet om sikre og sikrede parkeringsområder er en væsentlig del af drøftelserne om de sociale og markedsmæssige elementer i EU’s Vejpakke, der i gennem de sidste knap to år er forhandlet i EU-institutionerne og pt. er strandet i Europa-Parlamentet.

Rapporten peger bl.a. på, at standarder for sikre og sikrede parkeringspladser varierer meget i EU, og det anbefales, at der etableres et sæt ​​fælles standarder og en fælles vurderingsordning af rastepladserne.

Som en del af EU-Kommissionens indsats, har man nedsat en ekspertgruppe med deltagelse af repræsentanter fra medlemslandenes erhverv, herunder med deltagelse af chauffører, fagforeningsrepræsentanter, repræsentanter for parkeringsoperatører og transportvirksomheder. Ekspertgruppen skal bl.a. se på konklusionerne i rapporten og komme med anbefalinger til Kommissionen.

DI Transport har også fået sæde i EU-Kommissionens ekspertgruppe, og vil være repræsenteret ved chefkonsulent Andreas Færgemann. Det første møde i ekspertgruppen finder sted den 2. april.

Se mere på EU-Kommissionens hjemmeside

Relateret indhold