01.03.19 DI Transport Nyheder

Nyt lovforslag om miljøzoner

Regeringen har i Folketinget fremlagt forslag til ændringer af miljøzonerne i de fem største byer.

Regeringen har fremlagt et nyt lovforslag, der strammer kravene for dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i de fem største byer. De nye regler vil træde i kraft i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. juli 2020.

Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer falder i tre trin: 

Fra 1. juli 2020:

Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller være nyere. Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere.  

Fra 1. juli 2022: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller være nyere. Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere.

Fra 1. juli 2025: Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller være nyere.

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler lov få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter.

DI Transport har i sit høringssvar lagt vægt på en passende overgangsordning og en velfungerende kontrol.

”Luftforurening kommer fra mange forskellige kilder ud over transporten, men vi støtter grundlæggende de sundhedsmæssige hensyn bag lovforslaget”, siger seniorchefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.

”For transportbranchen er det vigtigt med en passende overgangsordning, så der er tid til at tilpasse køretøjerne til de skærpede krav i miljøzonerne” forklarer Rune Noack.

Med lovforslaget afskaffes de nuværende miljøzonemærker, der klisters i forruden med en digital kontrol.

”Vi synes grundlæggende, det er positivt, da transportvirksomhederne slipper for at anskaffe et mærke, men det er selvfølgelig vigtigt, at kontrollen fortsat er ensartet og effektiv over for både danske og udenlandske køretøjer” siger Rune Noack.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold