22.12.20 DI Transport Nyheder

Julehilsen fra DI Transport

DI Transport ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

2020 har været et voldsomt år for transportbranchen på grund af corona-pandemien. Nogle dele af branchen har været lukket næsten helt ned eller har oplevet store fald i omsætningen.  Og atter andre har haft et fint år både hvad angår omsætning og indtjening.

Midt i det hele er der grund til at være stolte af den samlede transportbranche og deres ansatte, der under svære betingelser har sørget for, at varerne kom ud i butikkerne, og at hjælpemidler blev fløjet ind fra udlandet samt at danske borgere, der var strandet i udlandet, kunne komme hjem. Aldrig har behovet for mobilitet og transport været tydeligere.

Selv om pandemien har overskygget meget, så har der også være plads til andre vigtige emner, som f.eks. klima, brexit, genstart af dansk eksport, miljøzoner og ordnede forhold for chauffører i transportbranchen.

2021 bliver året, hvor vi skal have genrejst transportbranchen oven på corona-pandemien. Det bliver forhåbentlig også året, hvor en langsigtet aftale om investeringer i infrastruktur kommer på plads. Det er helt afgørende for, at transportbranchen fortsat kan levere den nødvendige mobilitet.

Behovet for mobilitet vil stige, uanset om man bor på landet eller i byerne. Det gælder for gods- og persontransporten. Virkemidlerne vil dog være forskellige afhængig af geografien. I de største byer vil skinnebårne løsninger som tog, letbane og metro gå hånd i hånd med gang, cykling og løbehjul og andre former for mikromobilitet. Uden for byerne vil grønne køretøjer af enhver art kombineret med samkørsel og delebilsløsninger være vejen frem.

Når vil skal sikre den bedst mulige mobilitet for borgere, pendlere og virksomheder er det helt afgørende, at vi tænker i mobilitet. Det betyder igen, at der på tværs af alle beslutningslag - stat, regioner, kommuner - skal tænkes i transportsystemets sammenhæng. Det kræver et helhedssyn, som bygger på navnlig bæredygtighed, klimasikring, fysisk planlægning, samfundsøkonomi og adfærd. Hertil kommer den nødvendige teknologiske adræthed.

Den fysiske infrastruktur skal vedligeholdes og udbygges klogt og bæredygtigt og det på grundlag af en langsigtet plan med rullende planlægning. Det er afgørende, at der tænkes i sammenhæng mellem de forskellige transportformer, som hver især har deres styrker og begrænsninger, men som tilsammen sikrer den bedst mulige mobilitet. Der bør i langt højere grad være fokus på at styrke relevante trafikknudepunkter som lufthavne, havne, banegårde, stationer, park-and-ride, supercykelstier m.v.

De kommende forhandlinger om en grøn mobilitetsplan bliver lakmusprøven på, om regering og folketing for alvor tør træde nye veje, hvor mobilitet og klima forenes i den bedst mulige balance.

Vi skal styrke den kollektive trafik bedst muligt. Det er en bunden opgave.  Det gælder både i forhold til klima, trængsel og mobilitet. 2021 bliver det europæiske år for jernbanen. Det skal vi også have fokus på i de politiske beslutninger.

Vi skal transportpolitisk også satse mere helhjertet på multimodal transport. Det kræver et tæt samspil mellem vej, bane og sø samt ikke mindst havnene og den baglandsinfrastruktur, der sikrer trafikal sammenhæng.

At vi lever i en skrøbelig tilstand, vidner de seneste dages nedlukning i forhold til UK samt andre landes nedlukning for rejsende fra Danmark. Det gælder lande som Sverige og Tyrkiet.

Vigtigt bliver det, at vi har en klar strategi for en robust genstart, når smitten falder og vaccinerne begynder at virke.  Vi har det absolutte mål at få gang i rejser og flyvninger, men også at vi skifter væk fra en strategibaseret på nedlukning og restriktioner til test og vacciner med et coronapas som grundlag for en åbning af samfundet og mange af de aktiviteter, der er sat i stå eller kun i meget begrænset omfang kan gennemføres nu.

Tak til alle medlemmer af DI Transport for en helt fantastisk indsats i år. Og tak til alle samarbejdspartner, myndigheder og politikere, der har bakket transportbranchen op i en svær tid.

Glædelig jul og godt nytår

Hilsen DI Transport

Michael Svane
Skrevet af:

Michael Svane

Relateret indhold