09.09.20 DI Transport Nyheder

Hverdagens veje til Brande og Beijing

Ugens kommentar af branchedirektør Michael Svane.

Branchedirektør for DI Transport, Michael Svane.

I disse dage er kommunerne og regioner i gang med at forhandle budgetterne for 2021. En del af forhandlingerne handler om kommunernes fremtidige anlægsinvesteringer.

Lokalpolitikerne plejer at prioritere forskellige prestigeprojekter, og de glemmer typisk investeringer og vedligeholdelse af den lokale infrastruktur og vejnet.

Selvom tidligere analyser gentagne gange har peget på, at der er et milliardefterslæb på vedligeholdelsen af det kommunale vejnet, har kommunerne år efter år forsømt deres forpligtelse i at opretholde vejnettet. Ligesom at kommunerne skal sikre nok dagtilbudspladser til at passe alle kommunens børn, har kommunen også en forpligtelse til at opretholde den vigtige infrastruktur. Vejen ind til hver eneste virksomhed og arbejdsplads i Danmark går ad den kommunale infrastruktur. Og det er uanset om du som virksomhed sælger dine produkter eller ydelser til Brande eller til Beijing.

Det er dyrt at udsætte vedligeholdelsen af vejnettet, ligesom det koster samfundet penge og forringer erhvervslivets mobilitet, når der mangler den nødvendig infrastruktur.

Der er behov for, at kommunerne i deres budget for 2021 prioriterer flere anlægskroner til flere infrastrukturprojekter, veje, cykelstier og vedligeholdelse af det eksisterende vejnet. Samtidig skal kommunerne sikre, at deres infrastrukturinvesteringer hænger strategisk sammen med den regionale og nationale infrastrukturplanlægning.

Infrastruktur sikrer tilgængelighed og mobilitet for alle. Når vi i DI måler det lokale erhvervsklima, så spiller infrastruktur og transport en helt afgørende rolle for virksomhederne.

Når vi taler om trafikale investeringer i veje, cykelstier og kollektiv trafik, så er det fordi, det handler om hverdagen.

Relateret indhold