23.09.20 DI Transport Nyheder

Store udfordringer for transportbranchen

DI Transport afholdt tirsdag formiddag deres ordinære generalforsamling i lyset af coronakrisen, der fortsat giver store udfordringer for transportbranchen.

Pandemien, klima og trængsel er transportens storeudfordringer

”Vi står stadigvæk midt i en pandemi, der påvirker vores hverdag, som personer og som virksomheder. Ingen har kunne sige sig fri for at være påvirket af situationen, heller ikke i transportbranchen.” sagde DI Transports formand Anne Kathrine Stenbjerge i sin beretning.

Hun pegede på luftfarten, der fortsat er hårdt ramt af manglende efterspørgsel og den kollektive trafik, turistbusser og taxaer som ligeledes er hårdt ramt af nedgangen i passagerer.

Der var også ros til transportbranchen for at vise samfundssind under krisen.

”Midt i denne krise viste transportsektoren sin betydning for os alle, og der er stor grund til at rose de danske transportvirksomheder og deres medarbejde for indsatsen” siger Anne Kathrine Steenbjerge.

Formanden for DI Transport pegede på, at Danmark under nedlukningen undgik situationer, hvor vi løb tør for varer, som man så det andre steder i Europa. Og værnemidler blev bragt til Danmark. Samtidigt bragte luftfartsselskaber danske borgere hjem fra udlandet og den kollektive trafik sørgede for at alle kunne komme på arbejde.

Stort klimafokus i DI Transport

Udover den aktuelle pandemi er en anden stor udfordring for transportbranchen en grøn omstilling. Transporten står for godt 25% af Danmarks CO2-udledning.

”Selv om transporten er blevet mere energieffektiv og CO2-udledningen ikke længere stiger, selv om vi transportere os mere, så skal vi også levere bidrag til at nå det samlede danske klimamål på 70 % CO2-reduktion i 2030” fortalte Anne Kathrine Steenbjerge.

DI Transport, Brancheforeningen Dansk Luftfart og en række medlemsvirksomheder har deltaget aktivt i klimapartnerskaberne for henholdsvis landtransport, luftfart og det blå Danmark.

”Der findes ikke én klimaløsning for transportsektoren. Men fælles for luftfart, landtransport og søfart er, at vi alle skal se på alternative drivmidler for at levere en langsigtet grøn omstilling af transportsektoren” sagde Anne Kathrine Steenbjerge.

Her blev der peget på, at vi skal have alle former for alternative drivmidler i spil: Elektricitet, brint, biobrændstoffer, biogas og bæredygtige flybrændstoffer. DI Transport vil i det videre arbejde holde fokus på, at der fortsat skal være en høj mobilitet og at der tages hensyn til transportbranchens konkurrenceevne.

DI Transport efterlyser en investeringsplan for infrastruktur

Transportbranchen venter fortsat på et udspil til en samlet investeringsplan for de nødvendige investeringer i infrastruktur. DI Transport efterlyser en bred, langsigtet politisk aftale.

”Hverken transportbranchen eller det øvrige erhvervslive er tjent med, at investeringer i infrastruktur bliver en årlig kamp på finansloven. DI Transport har høje ambitioner og høje forventninger til en investeringsplan” fortalte Anne Kathrine Steenbjerge i sin beretning, der blev livestreamet ud til medlemmerne.

Relateret indhold