Med grøn energi i industrien, lastbilerne, flyene og skibene kan vi opnå samme væksteventyr som med vindenergien. Men det kræver forandring, tæt samarbejde og tempo, siger Lars-Peter Søbye, CEO i Cowi og formand for Advisory Board i Erhvervslivets Klimaalliance.

24.03.21 DIB Nyheder

Sådan får vi grøn energi i hele samfundet

Der skal grøn energi ud i industrien, lastbilerne, flyene, skibene og alle andre dele af samfundet. Syv anbefalinger til regeringen fra Erhvervslivets Klimaalliance skal sikre optimal udnyttelse af energiressourcerne.

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål og sikre den grønne førerposition. Vi har store mængder vedvarende energi til rådighed fra vind og sol. Nu skal vi op i skala og udnytte energien alle steder i samfundet, hvor den kan fortrænge forbruget af olie, kul og gas.

Det mener Erhvervslivets Klimaalliance - der er et samarbejde mellem DI og Dansk Energi – som  i dag overrækker en rapport med syv anbefalinger til regeringen, som skal sætte gang i 2. halvleg af den grønne omstilling.

Et Advisory Board under alliancen har i de seneste måneder arbejdet på at formulere en række anbefalinger om sektorkobling – altså hvordan man får den grønne energi ind i flere sektorer i samfundet og udnytter energiressourcerne optimalt.

- Danmark har en unik mulighed for at gå forrest i klimakampen og opnå en førerposition inden for den grønne omstilling. Vi er allerede lykkedes med at udvikle konkurrencedygtig vedvarende energi fra sol og vind. Og vi har formået at skabe massive energieffektiviseringer i blandt andet vores huse. Nu skal vi udnytte endnu mere af den grønne energi alle steder i vores samfund; I industrien, lastbilerne, flyene, skibene. Lykkes vi med det, kan vi opnå samme væksteventyr som med vindenergien. Men det kræver forandring, tæt samarbejde og tempo, siger Lars-Peter Søbye, CEO i Cowi og formand for udvalget.

Læs også: 24 virksomheder vil strømline energiforsyningen

Vi er i fare for at blive en bremseklods for udviklingen snarere end den nødvendige accelerator. Her må vi samles om en ny tilgang Knud Pedersen, executive vice president i Andel og næstformand i udvalget

Der skal tænkes på tværs

I 2. halvleg af den grønne omstilling skal industrien over på el eller biogas. Bilerne skal køre på strøm. Vores huse skal opvarmes af fjernvarme, der for eksempel stammer fra overskudsvarme i virksomhederne eller el, der har været gennem en varmepumpe.

Vi skal omdanne vedvarende energi til brint, ammoniak eller andre electrofuels, som kan bruges i fly, skibe og lastbiler. Og vi skal binde forbrug og produktion af energi sammen ved hjælp af digitale værktøjer.

For at kunne realisere dette er der brug for forandringer i den måde, vi tænker på og samarbejder – både på tværs af sektorer og mellem den private sektor og myndighederne.

- For at vi lykkes med sektorkobling, kræver det også, at vi formår at gå på tværs af hidtidige søjler. Vi – offentlige og private – bliver nødt til at finde hinanden i nye, mere fleksible samarbejder, hvis vi skal kunne udnytte potentialet fuldt ud.  Det gælder for eksempel omkring elnettet, der er selve centralnerven i vores grønne omstilling. I dag står elnetselskaberne med usikre rammer i forhold til håndtering af de udfordringer, vi står overfor. Der er stort pres på både produktions- og forbrugssiden, og vi er i fare for at blive en bremseklods for udviklingen snarere end den nødvendige accelerator. Her må vi samles om en ny tilgang, siger Knud Pedersen, executive vice president i Andel og næstformand i udvalget.

Læs også: COWI: Nu kommer der tryk på den grønne omstilling i USA

Sektorkoblingens moderland

Sektorkobling er en effektiv måde at indfri vores ambitiøse klimamål. Og hvis Danmark bliver sektorkoblingens moderland, kan det give viden og erfaring, som kan danne grundlag for et nyt eksporteventyr, mener alliancen. Udvalget anbefaler derfor, at der bliver sat nye mål for eksporten af energi- og klimateknologi.

- Vi har haft enestående succes med at omsætte vores egne, grønne ambitioner til eksportsucceser. Succesen er skabt af innovative virksomheder. Og der har været et samspil mellem myndigheder og industri, som har sikret udviklingen af konkurrencedygtige grønne produkter. I fremtiden kommer forandringerne til at gå endnu hurtigere, og det kræver nye måder at samarbejde på, så vi hele tiden er i stand til at omstille os og reagere hurtigt og effektivt, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Læs også: Kæmpe ptx-projekt i Esbjerg skal levere grøn CO2-fri ammoniak til dansk erhvervsliv

Kræver forsøg og opgør med regulering

I fremtiden skal vi udlede mindre CO2 og udnytte ressourcerne bedre – samtidig med at økonomien vokser. Det er en stor udfordring, men med politisk vilje, kan det lade sig gøre. Det handler blandt andet om at etablere forsøg i stor skala og tage et opgør med den eksisterende regulering.

- En vellykket sektorkobling bliver fuldstændig afgørende for, om vi kommer i mål med den grønne omstilling. Vi skal udfase kul, olie og gas og erstatte det fossile energiforbrug med grøn energi. Med sektorkobling kan vi udnytte ressourcerne optimalt og gøre energiforbruget fleksibelt, så infrastrukturen kan bære den omfattende elektrificering, vi som samfund står overfor. Men det kræver, at de politiske rammer justeres til fremtidens behov, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Læs også: DI: Energiø er Danmarks måneprojekt

Fakta

Syv anbefalinger fra Advisory Board for sektorkobling:

  1. Virksomheder og myndigheder skal samarbejde tæt. Vi skal være i stand til at reagere hurtigt og effektivt, så vi kan løse udfordringerne og udnytte mulighederne.
  2. Der skal sættes en tydelig retning og prioriteringerne skal være klare og lette at gå til. Derfor er der brug for et nationalt program for sektorkobling.
  3. Fremtidens energisystem bliver digitalt. Der skal ske en digitalisering på tværs af energi-og forsyningssektoren og mellem energisystemet og kunderne.
  4. Vi skal bruge markedet til at skabe en adfærd, der sikrer den mest effektive brug af energi og infrastruktur på ethvert tidspunkt.
  5. Der er brug for at få moderniseret afgifter og anden regulering. De er i dag i vid udstrækning rettet mod de enkelte sektorer og kan derfor spænde ben for sammenkoblingen af sektorerne.
  6. Udviklingen af løsninger skal op i tempo, og vi skal hurtigt have gang i projekter i stor skala, så de bliver konkurrencedygtige. Det kræver investeringer.
  7. Med sektorkobling går vi forrest i næste fase af den grønne omstilling. Vi skal sætte os nye mål for eksporten af løsningerne.

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold