08.06.21 FFI IndustriNews

Benytter din virksomhed Virtuel Reality til træning af medarbejdere?

Factory of the Future | Webinar om Praktikplads-AUB | Webinar: The Power of Collective Action

 

Factory of the Future
I fremtidens fabrik er nye teknologier og processer i højsæde – og her er Grundfos med på forreste række. Mandag den 21. juni 2021 kl. 10:00 - 12:00 kan du komme med på et virtuelt virksomhedsbesøg hos Grundfos. Det er MADE der arrangerer turen, og på en virtuel guidet tur gennem produktionen giver Grundfos indsigt i deres seneste tiltag med fokus på, hvordan virksomheden arbejder med Virtual Reality til træning af medarbejdere. Hør mere her:

Webinar om Praktikplads-AUB
Hvert år modtager alle virksomheder en forskudsopgørelse fra AUB, som er et fingerpeg om, hvor mange lærlinge virksomheden skal have ansat i kalenderåret for at opfylde virksomhedens måltal. Det er det, der kaldes praktikplads-AUB. DI Lærepladsfællesskabet afholder den 10. juni kl. 15.00.

Webinar: The Power of Collective Action
Virksomheder overalt i verden bliver dagligt ramt af krav om ”smørrepenge” også kaldet ”facilitation Payment”. Det sker i form af små betalinger for at få den offentlig ansatte til at ”speede” processen op, når virksomhederne for eksempel skal etablere forretning i udlandet, indhente tilladelser, transportere varer eller søge om en tjenesteydelse. Vores kollegaer i Global Udvikling & Bæredygtighed inviterer dig til webinar den 23. juni. Hør mere her:

Relateret indhold