Fotokredit: Hans Søndergaard

06.01.21 Bilbranchen Nyheder

Status prøvekørsel og fremvisning

Bilbranchen er fortsat i dialog med myndighederne om, hvorvidt bilforhandlere kan lade kunder prøvekøre biler samt fremvise biler hjemme hos kunderne. Myndighederne har foreløbigt skriftligt oplyst, at det ikke er muligt at fremvise eller prøvekøre biler hverken udendørs eller indendørs (status pr. 6. januar 2021).

I forhold til prøvekørsler og fremvisning var det inden nytår myndighedernes foreløbige udmelding, at branchen skulle forberede sig på, at ingen af delene formentligt ville blive tilladt.

Myndighederne har efterfølgende i en QA (se link nedenfor) i spørgsmål 30 skriftligt oplyst:
”Det er … ikke muligt at fremvise eller prøvekøre biler eller cykler hverken udendørs eller indendørs. Dette gælder frem til og med den 17. januar 2021.”

Der er særligt et ønske om, at bilforhandlere kan lade kunder prøvekøre biler. Herudover er det et ønske at fremvise biler hjemme hos kunderne. Bilbranchen har sammen med Dansk Industri fortsat dialog med myndighederne om mulighederne for dette, og håber snart at kunne komme med positivt nyt herom.

Prøvekørsel
Ved prøvekørsel forstås en gratis køretur, som kunde foretager alene for selv at opleve, hvordan bilen er at køre i.

I lighed med myndighedernes foreløbige vurdering, er det ud fra det skriftlige svar ikke tilladt for kunder at bestille en bil med henblik på prøvekørsel. Heller ikke selvom bestillingen sker online, og der alene sker en fysisk udlevering af bilen, så kunden kan køre en tur.

Fremvisning
Myndighedernes vurdering omkring fremvisning af biler gik også i retning af, at det ikke er tilladt. I det skriftlige svar fremgår det, at det ikke er muligt at fremvise biler hverken udendørs eller indendørs.

Det er ikke fuldstændig klart, hvad ’udendørs’ omfatter. Det er dog Bilbranchens umiddelbare vurdering, at ’udendørs’ ikke kan anses for begrænset til egen matrikel. Ellers giver det mulighed for, at biler flyttes ”uden for hegnet”, eller helt hjem til en kunde. Selvom fremvisning sker andet sted end på egen matrikel, kan det lige nu således formentligt ikke anses for tilladt. Fremvisning af biler skal derfor ske online.

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Har du spørgsmål til tiltagene, kan du kontakte chefkonsulent Niels Bruun.

Link til QAs om nedlukning af detailhandel

Erhvervsstyrelsens Q&A
Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret