Fotokredit: Hans Søndergaard

08.12.21 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen efter Det Miljøøkonomiske Råds rapport: Hold nu fast i 2020-aftalen

Man skal ikke undervurdere effekten af den nuværende ro omkring bilafgifterne. Derfor ingen ændringer af bilbeskatningen før 2025.

Det Miljøøkonomiske Råd foreslår i deres netop offentliggjorte Vismandsrapport at omlægge bilafgifterne til kørselsafgifter. I udgangspunktet vil det betyde et tiltrængt opgør med de høje danske registreringsafgifter og hen mod at betale løbende afgifter efter brugernes kørselsmønster.

DI og Bilbranchen ser positivt på vismændenes forslag om en mere langsigtet løsning for beskatningen af bilparken - men ændringer i afgiften skal under alle omstændigheder først ske på den anden side af 2025.

Hverken Bilbranchen eller DI ønsker at ændre bilbeskatningen før tidligst i 2025 i forbindelse med den planlagte evaluering af aftalen fra december 2020. Dette af respekt for branchen, der efter år med usikkerhed og afgiftsændringer nu har fået stabile rammevilkår i form af en aftale, der er indgået på baggrund af Eldrup-Kommissionens grundige arbejde. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

"Når det er sagt, så er Bilbranchen grundlæggende enig med Det Miljøøkonomiske Råd i, at beskatningen bør flyttes fra anskaffelse til forbrug, det vil sige fra registreringsafgift til grøn ejerafgift, brændstofafgifter og eventuelt kørselsafgifter. Det har vi argumenteret for i årevis, og når bilafgifterne i 2025 skal evalueres, vil det være oplagt at forsøge at trække beskatningen yderligere i den retning."

For det er en velkendt sag, at ro omkring bilafgifterne er med til at holde den grønne omstilling af bilparken i gang, ligesom det giver forbrugerne lyst til at kaste sig ud i at investere i grønne teknologier.

"Man skal ikke undervurdere effekten af, at vi for første gang i mange år har ro omkring de danske bilafgifter. Det er den ro, der både gør, at danske bilimportører kan hente grønne biler til Danmark og også får danske bilejere til at turde investere", slutter Thomas Møller Sørensen.

Claus Dahlbom Hansen

Claus Dahlbom Hansen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3334
  • Mobil +45 2051 3733
  • E-mail cldh@di.dk

Relateret indhold