For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Netværk

Globaliseringsnetværk

Vil du blive klogere på de internationale afsætningsaktiviteter i din branche? Vil du have adgang til eksklusiv viden om brancheforholdene, og styrke dit netværk? Globaliseringsnetværket er et landsdækkende netværk, som styrker afsætningsmæssige tiltag.

Formål med netværket

  • At skabe et frirum, hvor deltagerne opnår øget indsigt i brancheforhold
  • At fremme det sociale samvær blandt medlemmerne
  • At styrke indsigten i afsætningsmæssige tiltag
  • At fremme mulighederne for, at deltagerne involveres aktivt i løsningen af hinandens praktiske udfordringer

Udveksling af erfaringer

Netværket har til formål at skabe et forum, hvor deltagerne både giver og får konkrete erfaringer og inspiration med hjem. Gennem videndeling mellem deltagerne styrker netværket den gensidige sparring, fremmer det sociale samvær, og skaber et bedre grundlag for beslutninger omkring afsætning og produktion.

Hvem kan blive medlem?

For at blive medlem af netværket skal du være medlem af enten Industriens Arbejdsgivere i København eller Fremstillingsindustrien. Medlemskabet af netværket er personligt, og medlemskabet kan ikke overdrages til en kollega. For at højne kvaliteten af møderne, samt den gensidige respekt deltagerne imellem, er der mødepligt. Netværket består af max. 35 deltagere.

Mødefrekvens og sted

Der afholdes fire møder årligt. Alle møderne holdes så vidt muligt ude på virksomhederne.

Mød facilitatoren

Peter Lykke Fick

Chefkonsulent