23.04.19 Bilbranchen Nyheder

Udlejning af varebiler til godskørsel

Ved udlejning af varebiler til kunder, der f.eks. bringer varer eller pakker ud, hvilke forpligtelser har udlejer og lejer så?

Virksomheder, som udfører godskørsel for fremmed regning, har også brug for reparation og service af virksomhedens varebiler. I den forbindelse kan der opstå behov for at leje en varebil under reparationen. Hvad betyder de nye regler for varebiler i den situation?

Når varebilen er lejet/udlejet:
Varebiler, som lejes/udlejes, reguleres i bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører (udlejningsbekendtgørelsen). Det betyder, at:

 • udlejningsvirksomheden skal være registreret som ejer/bruger af køretøjet varebilen skal ikke registreres til godskørsel for fremmed regning eller til firmakørsel.
 • udlejningsvirksomheden skal dog sørge for, at der er indgået en lejekontrakt, der lever op til § 5 i udlejningsbekendtgørelsen.
 • virksomheden, som har lejet varebilen, skal oplyse Færdselsstyrelsen om registreringsnummeret på den varebil, der anvendes til godskørsel for fremmed regning. Blanket til denne registrering findes via link til højre.

Så længe udlejer opfylder sine forpligtelser, (se nedenfor) er det lejer, der stilles til ansvar, hvis denne udfører ulovlig godskørsel for fremmed regning. Det er ligeledes lejers ansvar at give udlejer korrekte oplysninger.

Udlejers generelle forpligtelser og krav til lejekontrakten
For god ordens skyld skal der erindres om de gældende regler for udlejning af køretøjer uden fører.

Udlejer skal bl.a. sikre sig:

 • at lejer lovligt kan føre det udlejede køretøj.
 • at lejer har gyldigt kørekort at lejer har de fornødne tilladelser og uddannelsesbeviser.
 • at der oprettes en skriftlig lejekontrakt med lejer i mindst to eksemplarer, hvoraf lejer skal have udleveret det ene.

Udlejeren skal desuden sikre sig, at følgende er fremhævet i lejekontrakten:

 • At lejer har tilladelse til at føre køretøjet.
 • Om udlejer har tegnet kaskoforsikring for køretøjet.
 • At lejer har samme retsstilling over for køretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet (hvis lejer ikke har en kaskoforsikring).
 • At lejer skal holde udlejer skadesløs for et vist beløb, som udlejer er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i forsikringspolicen om, at udlejer bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring, skal dette fremgå af lejekontrakten (hvis dette er aftalt mellem udlejer og lejer).

Lejekontrakten skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger:

 • Lejerens fulde navn og adresse samt navnene på eventuelle førere, der med kontrakten gives tilladelse til at føre køretøjet, og, hvis lejer er en virksomhed, dennes CVR-nummer.
 • Nummer, udstedelsessted og –dato for lejerens pas eller dermed ligestillet identitetskort, hvis den pågældende er udenlandsk, ikke-nordisk statsborger.
 • Nummeret på hvert enkelt kørekort, der skal forevises til udlejer.
 • Nummeret på tilladelser og navnet på udstedende myndighed og dato for uddannelsesbeviser, der skal forevises til udlejer.
 • Køretøjets registreringsnummer.
 • Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.

Læs mere og download

Du kan læse mere om blanketter vedrørende varebilsområdet samt downloade Bilbranchens egen lejekontrakt.

Blanketter vedrørende varebilsområdet Bilbranchens lejekontrakt
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret