24.05.19 Bilbranchen Nyhed

Urimeligt forslag

Skatteministeriet foreslår bortfald af fem pct. fradragene i den afgiftspligtige værdi ved vurdering af udlejningsbiler og biler i dårlig stand, når bilerne er under seks måneder. Bilbranchen protesterer.

Skatteministeriet har sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift i høring.

Ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer gælder der i dag nogle særlige beregningsregler, hvor man kan opnå fradrag for bl.a. køretøjets stand og særlige anvendelse (f.eks. politiets tjenestebiler eller udlejningskøretøjer). Fradragene skal afspejle, at værdien af særligt slidte køretøjer er lavere end værdien af andre tilsvarende køretøjer.

Skatteministeriet mener ikke, at slitage mv. på ganske få måneder kan nå at få et sådant omfang, at det generelt skal berettige til et fradrag i den afgiftspligtige værdi.

Derfor foreslår Skatteministeriet, at fradragsreglerne kun skal kunne finde anvendelse for køretøjer, som er mindst seks måneder gamle. Herudover foreslår Skatteministeriet, at formuleringen af bestemmelsen vedr. fradrag for særlig anvendelse skærpes, så det fremgår, at det ikke er tilstrækkeligt, at et køretøj f.eks. har været lejet ud nogle få gange.

I sit høringssvar afviser Bilbranchen forslaget og henviser blandt andet til, at der efter købelovens § 76, stk. 1, nr. 3, foreligger en særlig oplysningspligt ved salg af køretøjer, som har haft en særlig anvendelse som for eksempel: politiets »civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing) og militære køretøjer. Dette påvirker naturligvis bilernes værdi.

Endvidere henviser Bilbranchen til, at fradragene har deres berettigelse netop fordi køretøjerne er så nye. I sammenligning med tilsvarende køretøjer, som kun har haft en enkelt ejer, har disse biler været udsat for en usædvanlig anvendelse, som retfærdighedsvis afspejles af de eksisterende fradrag. Især udlejningsbiler har, også de første seks måneder, været udsat for en ekstraordinær slitage på grund af de mange lejere, som ikke behandler bilen som ”deres egen”.

Bilbranchen har koordineret høringssvaret med De Danske Bilimportører.

Bilbranchens høringssvar

Læs høringssvaret her
Skrevet af:

Nils Suhr Andersen

Nils Suhr Andersen

Chefjurist

  • Direkte +45 3377 3337
  • Mobil +45 2033 4573
  • E-mail nsa@di.dk
Relateret