Colourbox
26.06.19 Bilbranchen Nyheder

Bøde på seks millioner kr. for ikke at anmelde fusion

En virksomhed betaler en bøde på seks millioner kr. for ikke at have anmeldt sin overtagelse af 72 servicestationer i Danmark til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2016.

Benzinselskabet Circle K Danmark A/S har betalt en bøde på seks millioner kroner for at have overtrådt konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Sagen vedrører Circle K's overtagelse af 72 servicestationer under Shell-varemærket fra 12 individuelle forpagtere i 2016. Overtagelsen af de 72 servicestationer var ikke omfattet af EU-kommissionens tidligere godkendelse af, at Circle K overtog dele af Dansk Shells aktiviteter.

Bødens størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at Circle K Danmark selv henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen. Fusionen er efterfølgende anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den blev godkendt i oktober 2018.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Som konkurrencemyndighed skal vi have mulighed for at gribe ind i større fusioner, så vi undgår, at forbrugere og andre virksomheder lider skade, hvis fusionen hæmmer konkurrencen. Det er virksomhedernes eget ansvar at anmelde deres fusioner til os, og gør de det ikke, er det strafbart. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold