Colourbox
05.07.19 Bilbranchen Nyheder

Fokus på selvanmelderes adfærd

Motorstyrelsen har øget fokus på selvanmelderes adfærd med henblik på at sikre, at kun selvanmeldere, som overholder reglerne i registreringsafgiftsloven, kan være registreret efter registreringsafgiftsloven.

På baggrund af den senere tids opmærksomhed på selvanmeldernes adfærd har Motorstyrelsen igangsat et projekt, som har øget fokus på selvanmeldernes adfærd.

Denne øgede fokus betyder, at Motorstyrelsen i højere grad vil anvende alle de beføjelser, som registreringsafgiftsloven giver mulighed for, herunder muligheden for at forhøje sikkerhedsstillelsen eller fratage en virksomhed deres registrering grundet dårlig adfærd.

For at være selvanmelder er der en række betingelser, som virksomheder skal opfylde. Betingelserne findes i registreringsafgiftslovens §§ 14-16.

Hvis en virksomhed ikke længere opfylder betingelserne for at være registreret, vil Skatteforvaltningen fratage virksomheden deres registrering. Det kan eksempelvis være, hvis virksomheden har gæld til staten eller undlader at fremstille et køretøj, når Skatteforvaltningen har bedt om at se køretøjet. En selvanmelders registrering kan også bringes til ophør, hvis virksomheden eller dennes ejer, bestyrelse eller direktion har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde betingelserne for registrering.

Projektet har øget fokus på virksomheder, som gentagne gange ikke overholder reglerne, og som fortsætter en uhensigtsmæssig adfærd. Motorstyrelsen kan i særlige sager fratage registreringen uden forudgående vejledning.

Det øgede fokus vil i første omgang bestå i løbende gennemgang af dataudsøgninger. Udsøgningerne vil give Motorstyrelsen et indblik i de enkelte selvanmelderes adfærd. Herudover vil Motorstyrelsen have fokus på selvanmelderes adfærd i forbindelse med den øvrige sagsbehandling.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk