Colourbox
11.09.19 Bilbranchen Nyheder

Fri bil - overdragelse mellem interesseforbundne parter

En installationsvirksomhed ønskede Skatterådets bindende svar på, om prisen på en bil ved en intern overdragelse i koncernen kunne anses for sket på armslængde vilkår i relation til beskatningsgrundlaget.

Installationsvirksomheden købte i april 2016 en ny bil af mærket Volvo XC90 T8 for 1,3 mio. kr. og stillede den til rådighed for selskabets hovedaktionær, der samtidig er direktør i selskabet. Den 1. maj 2019 – dvs. tre år efter virksomhedens anskaffelse - blev bilen overdraget internt i koncernen til holdingselskabet for 675.000 kr. Samtidig med overdragelsen blev bilen tilbageleaset til installationsvirksomheden. Bilen stod uændret til rådighed for hovedaktionæren.

Installationsvirksomheden ønskede med sin anmodning om bindende svar bekræftet, at overdragelsen anses for sket på armslængdevilkår og at overdragelsesprisen på 675.000 kr. vil udgøre beskatningsgrundlaget ved beskatning af værdi af fri bil fra 1. maj 2019.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at overdragelsen er sket på armslængdevilkår, dvs. på sædvanlige og markedsmæssige vilkår, da overdragelsesprisen på 675.000 kr. måtte anses at være under markedsværdien, også når henses til en vis usikkerhedsmargin. Hertil kommer, at installationsvirksomheden ikke ved sin forklaring om baggrunden for overdragelsen havde godtgjort, at der forelå en forretningsmæssig begrundelse herfor.