28.01.20 Bilbranchen Nyheder

Tidligere skader, større skader

Ved salg af brugte biler er der mulighed for i slutsedlerne at krydse af, om der har været (større) skader på bilen. Men hvornår har en bil haft en (større) skade, så der skal krydses ’ja’?

Hvis en bil tidligere har haft skader, kan det påvirke bilens værdi, sikkerhed og drift. Det er derfor vigtigt for køber at vide, inden de køber bilen. I nogle slutsedler står der ’tidligere skader’, i andre står der ’større skader’.

To nye sager ved Ankenævn for biler omhandlede biler, hvor der var krydset ’nej’ til, at der var ’tidligere skader’. I begge sager vurderede et flertal i nævnet, at slutsedlens bemærkninger om ’tidligere skade’ skulle forstås således, at alene en større skade vil have relevans for om der var en mangel efter købeloven. FDM mente, at svaret som udgangspunkt dækkede alle tidligere skader.

I den ene sag var der tale om kosmetiske defekter på bilens front, der ikke var afhjulpet korrekt. Et flertal i nævnet vurderede derfor, at skaden oversteg, hvad der kan forventes af kosmetiske skader på en 5 år gammel bil. Kunden var derfor berettiget til et afslag i købesummen på 5.000 kr.

I den anden sag var bilen blevet omlakeret på siden som følge af ridser og en bule. Der forelå ikke oplysninger om, at dette arbejde ikke var udført korrekt. Et flertal i nævnet vurderede derfor, at kunden ikke var berettiget til et afslag i købesummen.

Sagerne viser, at der ved tidligere skader er en nedre grænse for, hvad man skal oplyse om. Det er således ikke enhver bule eller ridse, man skal oplyse om, når der bliver solgt en brugt bil. Det vil altid være en konkret vurdering, om der burde være oplyst om skaden. Er bilforhandleren i tvivl, bør de dog for en sikkerheds skyld oplyse om skaden.

For at bilkøbere kan undersøge, om en bil har været udsat for skader, så foreslår Bilbranchen et offentligt skadesregister.

I kan læse mere om det her: Bilbranchen ønsker et skadesregister

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk