Fotokredit: Colourbox

30.11.20 Bilbranchen Nyheder

Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg.

Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.

Tempo 100-ordningen indebærer, at påhængskøretøjer, der opfylder nogle nærmere definerede krav, må køre 100 km/t på motorvej. Muligheden blev indført, da en ændring af færdselsloven trådte i kraft den 1. juli 2016. I lovændringen indgik, at ordningen skulle revideres i folketingsåret 2020-21. For at undersøge, om der er behov for en revidering af reglerne, har Færdselsstyrelsen på vegne af Transport- og Boligministeriet evalueret ordningen.

På trods af et begrænset statistisk grundlag er der foreløbigt intet, der tyder på, at der skulle være en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko ved Tempo 100-ordningen. Færdselsstyrelsen konkluderer derfor, at den øgede risiko for uheld, som den øgede hastighed kan medføre, bliver opvejet af de krav, der er sat i ordningen til påhængskøretøjernes vægt og tekniske egenskaber.

Se mere om evalueringen

Tempo 100-ordningen
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret