Fotokredit: Colourbox

22.12.20 Bilbranchen Nyheder

Nye bilafgifter, gamle bilafgifter og fakturakrav

Vær opmærksom på krav til fakturaen, når et køretøj sælges efter de nye regler i perioden indtil DMR understøtter disse.

Motorstyrelsen oplyser, at virksomhedens faktura skal leve op til de gældende regler, og dette vil gælde indtil de nye regler træder i kraft, hvilket forventeligt bliver 1. juni 2021. Det betyder, at fakturaen skal indeholde oplysninger om bilens fulde pris og prisen uden afgift, dvs. den afgiftspligtige værdi, jf. registreringsafgiftslovens § 21. Disse oplysninger (registreringsafgiften og den afgiftspligtige værdi) skal fremgå af fakturaen, og beløbene skal være beregnet efter de gældende regler. Med andre ord skal beløbene på fakturaen stemme overens med den afgift, som virksomheden angiver, dvs. sætter på månedsangivelsen og afregner over for Motorstyrelsen.

Hvis virksomheden vil opkræve en pris, som svarer til prisen beregnet efter de nye regler i registreringsafgiftsloven, er det op til virksomheden, hvordan denne pris skal fremgå af fakturaen. Det kunne f.eks. være, at man både angiver nyprisen (afgiftspligtig værdi og registreringsafgift) efter de gamle regler og nyprisen efter de nye regler, og at det på fakturaen fremgår, at købers pris er prisen beregnet efter de nye regler. Det er op til virksomheden selv.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret