Colourbox
25.02.20 Bilbranchen Nyheder

Kunden synes bilen ryster

Ved Ankenævn for biler er der jævnligt sager, hvor klageren gør gældende, at bilen ryster. Men må en bil ryste og i givet fald hvor meget?

Ja, en bil må gerne ryste. Men ikke for meget. Jo billigere og ældre bilen er, jo mere må kunden tåle, at bilen ryster.

Ankenævn for biler vil altid lave en konkret vurdering ud fra den enkelte bils pris, alder og kørte kilometer. I den forbindelse vil der typisk blive indhentet en sagkyndig erklæring. Denne erklæring har altid stor betydning for sagens udfald.

At en bil ryster kan skyldes flere ting. Det kan være selvforskyldt fordi bilen er kørt over en kantsten og slået skæv. Det kan også være vibrationer fra motoren, som bilen er ”født” med. Det kan også være forskelligt hvornår rystelserne viser sig. Det kan f.eks. være ved bestemte omdrejningstal, bestemte hastigheder eller ved bestemte måder at accelerere.  Rystelser vil også blive oplevet forskelligt. Det der for nogle opleves som mindre rystelser, vil for andre opleves som kraftige rystelser.

I en ny sag ved Ankenævn for biler havde kunden klaget over, at bilen rystede. Det varierede ifølge kunden fra mindre til kraftige rystelser. Der var tale om en ny bil til ca. 160.000 kr. Den sagkyndige konstaterede små rystelser i bilen, når han accelererede moderat fra ca. 50 til 70-80 km/t. Da en referencebil også rystede, var det den sagkyndiges vurdering, at bilen var “født” med denne egenskab.

Et flertal i nævnet vurderede derfor, at der var en mangel ved bilen, og at klageren kunne ophæve købet. Et mindretal vurderede , at rystelserne ikke havde et sådant omfang, at dette udgjorde en mangel. Mindretallet lagde vægt på, at der ifølge den sagkyndige alene var tale om små rystelser, der kommer ved moderat acceleration inden for nogle kortere hastighedsintervaller.

Sagen viser, at det beror på meget en konkret vurdering, om bilen ryster for meget. Det afhænger også meget af, hvordan kunden oplever rystelserne. Det som kunden oplevede som kraftige rystelser oplevede den sagkyndige måske kun som små rystelser.

Bilbranchen anbefaler

Har I en sag, hvor kunden klager over, at bilen ryster, kan det derfor være en god ide at køre en tur sammen med kunden, så I har en fælles forståelse for omfanget.

Relateret indhold