Colourbox
26.03.20 Bilbranchen Nyheder

Midlertidige ændringer i regler på kørekort- og køreuddannelsesområderne

Færdselsstyrelsen har foretaget en række initiativer på kørekort- og køreuddannelsesområdet som følge af corona-situationen.

Færdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsen på flere områder for at håndtere den aktuelle situation i Danmark.

Det sker for at tage højde for forlængelse af sagsbehandlingstid, ophobning af kurser og prøver til afvikling mm., som vi må forvente, at COVID-19 medfører på en række områder tilknyttet til kørekort- og køreuddannelsesområdet.

Færdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsen på følgende punkter:

  • Forlængelse af lægeattesters gyldighed i forbindelse med behandling af en sag om kørekort. Lægeattesten må nu højst være et år og ni måneder gammel ved udstedelsen af kørekortet
  • Førstehjælpskurser på køreuddannelsesområdet skal først være gennemført i forbindelse med tilmelding til den praktiske prøve
  • Ophævelse af pauseregler i køreuddannelsen
  • Forlængelse af teoriprøvernes gyldighedstid. Den praktiske prøve skal nu bestås 18 måneder efter teoriprøven er bestået

Forlængelse af perioden hvor der må føres motorkøretøj på udenlandsk kørekort uden ombytning. Indehavere af udenlandske kørekort, der ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land, må nu føre motorkøretøj her i landet i op til 180 dage efter etablering af fast bopæl.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold