30.03.20 Bilbranchen Nyheder

Nyt om hjælpepakken - Kompensation for faste udgifter

Erhvervsministeren har til Finansudvalget svaret på nogle spørgsmål om hjælpepakken. Svarene giver også yderligere afklaring til bilforhandlere.

Hjælpepakken giver mulighed for midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Svarene fra Erhvervsministeren til Finansudvalget giver afklaring på nogle af de spørgsmål, der er kommet fra bilforhandlere.

Erhvervsministeren har bl.a. svaret:
Hvordan defineres en virksomhed?
”… omsætningsnedgang måles for det enkelte CVR-nummer (den enkelte virksomhed). Det gælder uanset om CVR-nummeret (virksomheden) indeholder ét eller flere forretningsområder. Dermed er det heller ikke muligt for koncernforbundne virksomheder at vælge at ansøge som en samlet koncern.”

Kan der søges kompensation for en del af en virksomhed?
” Nedgangen i omsætning skal opgøres for hele virksomheden og ikke for udvalgte dele af virksomheden. Virksomheden defineres som én samlet juridisk enhed, hvorfor de enkelte forretningsområder må ses samlet for at give et korrekt billede af virksomhedens økonomiske situation.”

Hvordan opgøres omsætningstabet for virksomheder, hvor omsætningen i dag er afhængigt af tidligere periodes salg – og nedgang i aktivitet derfor først kan aflæses i omsætningen på et senere tidspunkt?
”For virksomheder, hvor nedgang først kan ses på omsætningen på et senere tidspunkt anvendes tilsvarende periode sidste år. Dette gøres for at kunne administrere en model med forventeligt titusindvis af ansøgere.”

Udgangspunktet er, at virksomheder skal opgøre omsætningsnedgangen i perioden den 9. marts - 8. juni 2020 med reference til perioden den 1. april - 30. juni 2019. Svaret på spørgsmålet henviser til, at virksomheder også skal referere til den periode, selvom der er forskydning i omsætning i forhold til aktivitet.

Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde en bekendtgørelse, der endeligt fastlægger reglerne for kompensation for faste udgifter. Erhvervsstyrelsen er også i dialog med Danske Revisorer (FSR) og øvrige eksterne regnskabseksperter om at udarbejde en vejledning til, hvordan virksomheden kan opgøre bl.a. omsætning og faste omkostninger.


Bilbranchen vil løbende orientere, når der er nyt vedrørende hjælpepakken. Bilbranchen forventer, at der vil blive åbnet for ansøgninger i uge 15 (den 6.-8. april 2020). Det vil foregå via virksomhedsguiden.dk.

Hvis I har spørgsmål vedrørende muligheden for kompensation af faste udgifter, kan I henvende jer til chefkonsulent Niels Bruun.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold