Skat
23.04.20 Bilbranchen Nyheder

Hjælp til likviditeten til små virksomheder

Regeringen og resten af Folketinget indgik den 18. april en aftale, der giver de mindre virksomheder mulighed for at låne indbetalt moms rentefrit. De større virksomheder skal fortsat benytte muligheden for at udskyde betalingen af moms.

Hjælpepakkerne har en stor positiv effekt og holder hånden under mange virksomheder, selvstændige og arbejdspladser. Med den seneste aftale er der yderligere tiltag, der også kan hjælpe mindre virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019 med betalingsfrist den 2. marts 2020 vil således få mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Det er således virksomheder med en årlig omsætning på under 50 mio. kr., der vil kunne få et rentefrit lån.

Lånet vil være baseret på momsopgørelsen for små og mellemstore virksomheder. Der vil dog være visse stopklodser, der skal mindske risikoen for svig i ordningen.

Regeringen og Folketinget forventer, at lovgivningen og systemtilretningen er på plads således, at der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra den 4. maj. Det vil være muligt at ansøge til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

I en tidligere version af denne nyhed fremgik det, at mange af Bilbranchens medlemmer i en periode kunne få hjælp til likviditeten, og der var givet indtrykket, at alle SMV’er kunne få hjælp. Bilbranchen beklager, at det ikke fremgik, at det nye tiltag kun gælder virksomheder med en årlig omsætning under 50 mio. kr.

For virksomheder på månedsafregning, det vil sige med en årlig omsætning over 50 mio. kr., så udskydes fristen for angivelse og betaling af moms én måned for måneder fra marts til og med maj måned. For marts betyder det, at fristen 27. april rykkes til 25. maj.

Faktaboks

Hvornår har en virksomhed mulighed for et rentefrit lån:

Muligheden for rentefrit lån gælder for virksomheder, der afregner moms halvårligt eller kvartalsvis. Det vil sige har en omsætning på under 50 mio. kr.

Nettoomsætningen er uden moms og registreringsafgift.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold