Fotokredit: Colourbox
04.05.20 Bilbranchen Nyheder

Forbrugerombudsmanden politianmelder virksomheder for vildledende telefonsalg

Det seneste år har Forbrugerombudsmanden politianmeldt i alt 30 virksomheder i sager om ulovligt telefonsalg. Flere af virksomhederne er blevet politianmeldt mere end én gang.

De politianmeldte virksomheder havde gjort sig skyldige i følgende forhold::

  • At have ringet til 10 forbrugere uden forbrugernes samtykke.
  • At have vildledt de 10 forbrugere og yderligere én forbruger ved over telefonen at oplyse, at de havde vundet en gevinst i en konkurrence, og at gevinsten var et sikkerhedstjek af deres computer til en værdi af 999 kr. Forbrugerne vidste umiddelbart ikke, hvilken konkurrence det var, og flere mente ikke, at de havde deltaget i den. Virksomheden oplyste ikke forbrugerne om, at formålet med samtalen var at sælge et databeskyttelsesprodukt for op til 3.999 kr.
  • At have vildledt i en hustandsomdelt reklame for et gratis sikkerhedstjek begrundet med, at der havde været en del indbrud/utryghed i området de seneste dage. Dette var ikke korrekt.
  • At have ringet til en forbruger uden forbrugerens samtykke og vildledt forbrugeren ved i strid med sandheden at oplyse, at virksomheden havde fået tilladelse af Rigspolitiet til at ringe til alle borgere i postnummeret, fordi ”østbander” var ved at rasere området, og borgerne derfor kunne have brug for en alarm.
  • I to tilfælde at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod dørsalg.
  • At have sendt elektronisk markedsføring via Facebook Messenger til en forbruger uden forbrugerens samtykke.

Der erindres derfor om, at lovligt telefonsalg forudsætter, at der er indhentet samtykke til at kontakte forbrugeren og at virksomheden indleder samtalen med at præsentere sig og fortæller, hvorfor de ringer. Hvis formålet er at sælge et produkt, skal det oplyses og der må naturligvis ikke fremsættes påstande, som ikke er korrekte.

Forbuddet mod telefonsalg og dørsalg
Efter forbrugeraftaleloven er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Forbuddet mod vildledning
Ifølge markedsføringsloven må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Forbuddet mod elektroniske reklamer
Efter markedsføringsloven må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold