Fotokredit: Colourbox
18.05.20 Bilbranchen Nyheder

Periode med afbrudte frister for fusionskontrol forlænget til 8. juni

Perioden, hvor fristerne for fusionskontrol er afbrudt, forlænges til den 17. august 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøger fortsat at overholde de normale tidsfrister for fusionskontrol, og siden den 18. marts 2020 er fire fusioner godkendt inden for de normale frister, mens ingen fusioner har overskredet dem. Syv fusioner behandles i øjeblikket. Heller ingen af disse fusioner har overskredet de normale frister.

Den særlige situation omkring COVID-19 har dog medført, at de lovbestemte tidsfrister er afbrudt fra og med den 18. marts 2020. Det drejer sig om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12d styk 1-5. Afbrydelsen af fristerne er forlænget flere gange og senest til den 17. august 2020.

Situationen indebærer, at både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fusionernes parter kan blive udfordret i forhold til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for behandlingen af fusionen. Det samme gælder kunder og konkurrenter, som spiller en vigtig rolle i styrelsens markedsundersøgelser. Dermed vil der uden fristforlængelsen være risiko for, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer, som hidtil, virksomheder, der ønsker at fusionere, til at tage kontakt til styrelsen i god tid.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 4171 5098.

Relateret indhold