27.05.20 Bilbranchen Nyheder

Peugeot-importøren i Østrig dømt for overtrædelse af konkurrencereglerne

Østrigsk domstol slår fast, at importørkrav var i strid med konkurrencereglerne og udtryk for misbrug.

Den Østrigske kartel-domstol har ved en dom i første instans den 12. maj 2020 afgjort, at Peugeot Østrig både efter nationale regler og EUs konkurrenceregler har misbrugt sin markedsposition overfor de autoriserede forhandlere i netværket. Bilbranchen har endnu ikke haft lejlighed til at nærlæse afgørelsen, men viderebringer her den østrigske søsterorganisations udlægning af afgørelsen.

Sagen blev ført på vegne af en Peugeot-forhandler mod Peugeot Østrig. Forhandleren tog skridtet til at indklage bilimportøren, fordi forhandleren ligesom mange andre forhandlere i Østrig og resten af EU var pålagt overvældende krav og standarder af bilimportøren, som medførte voldsomme økonomiske udfordringer for forhandleren og i en sådan grad, at det truede forhandlerens fortsatte muligheder for at drive sit autoriserede salg af Peugeot.

Afgørelsen hviler på anvendelsen af både national østrigsk ret og EU konkurrenceret og peger på omfattende problematiske forretningsmetoder. Afgørelsen sender dermed et vigtigt signal til alle forhandlernetværk i EU på tværs af brands.

Efter afgørelsen forbydes Peugeot-importøren i Østrig at stille krav til forhandlerne om økonomisk deltagelse i salgsfremstød som samtidig forhindrer forhandleren i selv at bestemme sin salgspris til slutbruger. Også vilkår om at forhandlerens bonus var afhængig af kundetilfredshedsmålinger samt vilkår som nedsatte forhandlerens avance, hvis forhandleren ikke opnåede de af importøren fastsatte salgsmål blev underkendt. Afgørelsen peger desuden på ulovligheden af, at Peugeot-importøren i unfair konkurrence med resten af forhandlernettet i Østrig kunne yde tilskud til salg af biler til slutbrugere gennem sine egne salgssteder.

Videre blev et system for honorering af garantiarbejde baseret på timebetaling dømt ulovligt, fordi betalingen ikke dækkede forhandlernes og reparatørernes omkostninger ved det udførte arbejde. Udførelse af garantiarbejde var simpelthen ikke økonomisk rentabelt for forhandlerne og det var i strid med konkurrencereglerne. Endelig fastslår afgørelsen, at Peugeot-importøren ikke længere må overføre sine omkostninger til mystery shopping og systemer til auditering af forhandlere og reparatører på disse.

Afgørelsen er naturligvis blevet meget vel modtaget hos den østrigske brancheforening, og af den østrigske Peugeot-forhandler forening, der betegner domstolens skelsættende afgørelse som et vigtigt skridt mod en mere fair relation mellem forhandler og importør både i Østrig og på det europæiske marked for salg af nye biler.

Repræsentanten for den østrigske Peugeot-forhandler, som førte sagen for forhandleren, peger i en kommentar på, hvordan domstolen med en klarhed, som ikke tidligere er set, argumenterer for, at kontraktvilkårene havde karakter af misbrug. Han forventer nu en intens debat om afgørelsen blandt juridiske eksperter. Det må forventes, at den pågældende bilimportør vil anke dommen.

Bilbranchen mener
Bilbranchen fik et praj om afgørelsen gennem AECDR, den nye europæiske bilforhandleralliance, som Bilbranchen er en del af. Selv om dommen bliver anket, er der nu sat spot på forretningsvilkår, som ikke kun er et østrigsk fænomen eller enestående for Peugeot. Selv om mange bilforhandlere står med lignende kontraktvilkår, er det desværre ikke det samme at have ret, som at få ret. Den østrigske bilforhandler har i den grad har “taget en for holdet”, men det kan blive nødvendigt også for andre i tilsvarende situationer.

Man skal dog ikke undervurdere dommens betydning rent politisk netop nu, hvor EU-Kommissionen er ved at gøre sig tanker om indholdet af den kommende gruppefritagelse og dermed rammen for fremtidens forhandlerkontrakter. Dommen kan forhåbentlig inspirere til at balancere forholdet mellem forhandler og importør.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold