Fotokredit: Colourbox
02.06.20 Bilbranchen Nyheder

Salgspotentiale i skærpede miljøzoner for varebiler

Miljøzonekravene har hidtil kun omfattet lastbiler og busser, men en skærpelse af kravene i maj 2019 betyder, at også varebiler vil blive omfattet fra 1. juli. Det betyder konkret, at der vil være en stribe varebiler i bilparken, som ikke længere vil kunne køre i miljøzonerne i landets fem største byer med mindre de har monteret et partikelfilter.

Den 1. juli 2020 - det vil sige om lidt under en måned - vil miljøzonekravene blandt andet omfatte alle varebiler indregistreret før 1. januar 2007 - med mindre de har monteret et godkendt partikelfilter. Det skyldes en skærpelse af kravene vedtaget i folketinget sidste år.

Folketinget besluttede således, at der vil være en trinvis indfasning af de skærpede krav til varebiler. Det betyder, at nye strammere krav i miljøzonerne vil falde i tre trin, som er skitseret nedenfor. Når kravene er fuldt indfaset i 2025, vil det svare til, at kun Euro 6 og nyere diesel-varebiler vil kunne køre i miljøzonerne.

Med de nye regler fra sidste år blev der samtidig åbnet op for, at også andre byer end kun de fem største byer kan fastsætte krav om miljøzoner. Ifølge Miljøstyrelsens svar til Bilbranchen i januar i år er der imidlertid ikke andre byer på vej med miljøzonekrav.

Indfasning af miljøzonekrav til varebiler (op til 3.500 kg.)

  • Fra 1. juli 2020 skal dieseldrevne varebiler være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere.
  • Fra 1. juli 2022 skal dieseldrevne varebiler være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere.
  • Og fra den 1. juli 2025 skal dieseldrevne varebiler være registreret den 1. september 2016 eller være nyere.

Dieseldrevne varebiler registreret før ovenstående datoer kan alligevel godt køre i miljøzonerne, såfremt de har fabriksmonteret eller eftermonteret et godkendt partikelfilter.

Nyt 2020-lovforslag om skærpede miljøzoner gælder kun tunge køretøjer
Hvis du har hørt om det lovforslag om miljøzonekrav, som lige nu er i behandling i folketinget, vedrører det blandt andet en fremrykning af ikrafttrædelsesdatoen for trin to for lastbiler og busser fra 1. juli 2022 til 1. januar 2022. Denne fremrykning vil således ikke gælde for varebiler, hvorfor ovenstående datoer vil fortsætte, uanset udfaldet af afstemningen i folketinget den 4. juni 2020.

Under behandlingen af dette lovforslag, har DI påpeget over for miljøministeren, at der er en række lastbilproducenter, som ikke vil kunne eftermontere partikelfilter på Euro IV- og Euro V-køretøjer. Ministeren siger dog i sit svar, at spørgsmål om dispensation til konkrete køretøjer vil være en individuel vurdering af miljøstyrelsen.

Potentialet for varebil-kravet
I januar bragte Bilbranchen en kort artikel i Tendens om potentialet for branchen ved de skærpede miljøzonekrav. Her fremgår det blandt andet, at cirka 29 pct. af bilparkens indregistrerede diesel-varebiler ikke vil kunne leve op til de skærpede krav fra 1. juli 2020.

Læs hele Tendens januar 2020 her

Tendens januar
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold