16.06.20 Bilbranchen Nyheder

Uansvarlig långivning har gjort 66 lån ugyldige

66 låneaftaler er efter Forbrugerombudsmandens vurdering ugyldige. Långiverne har ikke undersøgt, om lånet ville føre til overgældsætning af forbrugeren. En låneaftale indgået under de omstændigheder er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse både urimelig og ugyldig.

Forbrugerombudsmanden har afgjort en række sager om uansvarlig långivning efter at have modtaget mange klager fra overgældsatte forbrugere. Lånene er ydet af 12 forskellige banker og forbrugslånsvirksomheder. Forbrugerombudsmanden vurderer, at i alt 66 låneaftaler er ugyldige, fordi en kreditværdighedsvurdering ville have vist, at forbrugerne slet ikke havde de økonomiske forudsætninger for at overholde låneaftalerne. Det betyder, at långiver ikke har krav på betaling af renter og gebyrer, men kun på tilbagebetaling af selve lånet. Hvis forbrugeren har foretaget indbetalinger på lånet, kan indbetalingerne modregnes i lånebeløbet.

Långivere har pligt til at vurdere om en forbruger, der ansøger om lån, er kreditværdig – det vil sige, om forbrugeren har råd til lånet. Det skal ske ved at indhente oplysninger om forbrugerens økonomi – herunder oplysninger om indtægter og udgifter. Nogle af oplysningerne kan långiverne hente i det offentlige register e-Skat.

I ingen af de behandlede sager indhentede långiverne fyldestgørende oplysninger om forbrugerens økonomiske, f.eks. ved at hente lønsedler i e-Skat. Flere långivere har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de ikke foretog en beregning af forbrugerens rådighedsbeløb. Långiverne har i så fald ikke vurderet, om forbrugerne kunne betale ydelserne på de ansøgte lån efter at have afholdt deres faste løbende udgifter til f.eks. bolig og transport.

Andre långivere indhentede oplysninger fra e-Skat, men kan - efter Forbrugerombudsmandens opfattelse - ikke have anvendt oplysningerne, idet de netop viste, at forbrugerne ikke var kreditværdige. Efter betaling af skat, renter og afdrag på gæld, A-kasse og fagforeningskontingent ville forbrugerne have væsentlig færre penge til rådighed, end det beløb en person under gældssanering skal have for at opretholde en beskeden levefod. I nogle af lånesagerne viste oplysningerne om forbrugerens økonomiske situation, at forbrugerne slet ingen penge ville have tilbage til at leve for, når husleje, skat, eksisterende gæld, A-kasse, fagforeningskontingent og ydelsen på det nye lån var betalt.

Virksomhederne er ikke enige i Forbrugerombudsmandens fortolkning af loven og den endelige afklaring af spørgsmålet henhører under domstolene. Flere af virksomhederne har dog valgt at eftergive forbrugerne renter og omkostninger eller hele gælden.

Hvad betyder vurdering af kreditværdighed?
En forbruger er kreditværdig, når forbrugeren har råd til at betale ydelserne på det nye lån til tiden, efter at alle andre udgifter er betalt. Hvis der er tale om kassekredit eller stående lån, skal forbrugeren også både have råd til at betale påløbne renter og gebyrer samt kunne afdrage gælden inden rimelig tid.

Det vil sige, at forbrugerens indtægt skal kunne betale:

  • alle forbrugerens faste udgifter (skat, renteudgifter, afdrag på gæld, boligudgifter, vand, varme, el, forsikringer, TV, licens, telefon, internet osv.)
  • alle forbrugerens variable udgifter (mad og andet livsnødvendigt forbrug, personlig pleje, tøj, evt. medicin, tandlægebesøg osv.)
  • afdrag og omkostninger på det nye lån.

For at långiveren kan vurdere om forbrugeren er kreditværdig, skal långiveren derfor indhente og anvende fyldestgørende oplysninger om forbrugerens indtægter, udgifter og allerede eksisterende gæld til at beregne forbrugerens månedlige rådighedsbeløb. Ellers kan långiveren ikke overholde sin pligt efter loven til at vurdere, om forbrugeren har råd til det nye lån. Långiveren kan bede forbrugeren oplyse om sine månedlige udgifter, men disse oplysninger skal understøttes af dokumenterede oplysninger. Långiver kan således ikke ukritisk lægge forbrugerens udokumenterede erklæringer til grund for sin kreditværdighedsvurdering.

Hvis man som långiver tilbyder og indgår låneaftaler med forbrugere uden at iagttage sin lovbestemte kreditværdighedsvurderingspligt og hvis en iagttagelse af denne pligt ville have vist, at forbrugeren ikke ville være i stand til at betale lånet, vil låneaftalen efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være ugyldig i medfør af reglerne om urimelige forbrugeraftaler. Det betyder parterne skal levere deres ydelser tilbage. Det betyder, at forbrugeren skal levere lånebeløbet (hovedstolen) tilbage, og långiveren skal levere renter, gebyrer og eventuelle afdrag tilbage. I praksis vil tilbagebetaling ske ved modregning og betaling af et restbeløb.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold