Fotokredit: Colourbox

01.07.20 Bilbranchen Nyheder

Ændret gebyr for ændringer til udstedte varebilstilladelser

Gebyret ændres, så en ansøgende virksomhed ikke længere skal betale for ændring pr. tilladelse, men i stedet for den med ansøgningen brugte sagsbehandlingstid.

Der skal betales gebyr for sagsbehandlingstiden uanset om man får afslag på sin ansøgning om ændringer eller ansøgningen godkendes og der udstedes nye varebilstilladelser.

Har en virksomhed, inden ikrafttrædelse af det ændrede gebyr, ansøgt om godkendelse af ændringer og på den baggrund fået udstedt nye varebilstilladelser, kan virksomheden ansøge Færdselsstyrelsen om tilbagebetaling af det for meget betalte gebyr.

Beløbet der betales tilbage vil være differencen mellem det betalte beløb pr. tilladelse og en udregnet pris på baggrund af den konkrete sagsbehandlingstid.

Kendes sagsbehandlingstiden ikke præcist estimeres det, hvad der forventeligt ville være af sagsbehandling på den konkrete sag efter en vurdering af sagens kompleksitet.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold