Fotokredit: GettyImages

10.08.20 Bilbranchen Nyheder

Ny vejledning om tilsagn i fusioner

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning til virksomheder og deres rådgivere, som kan få behov for at afgive tilsagn i en fusionssag. Hvert år behandler konkurrencemyndighederne ca. 50 fusionssager. Heraf bliver en mindre andel løst med tilsagn.

Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes. Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.

Ved at afgive tilsagn kan virksomheder ændre på deres fusion, så den ikke længere medfører konkurrenceproblemer. De kan f.eks. give tilsagn om at frasælge en virksomhed eller et forretningsområde. Det er parterne i fusionen, der selv foreslår og formulerer tilsagnene.

”Vejledning om tilsagn i fusionssager” beskriver de grundlæggende krav, principper og tidsfrister, der gælder for tilsagn, og den indeholder eksempler på forskellige typer tilsagn. Desuden giver vejledningen en række anbefalinger til, hvordan fusionsparter og deres eventuelle rådgivere selv kan gribe tilsagnsprocessen an for at optimere den, hvis de overvejer behov for tilsagn eller står over for at afgive tilsagn i en fusionssag.

Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i EU-Kommissionens meddelelse om tilsagn, relevant praksis fra Danmark, Kommissionen og udlandet samt danske og udenlandske erfaringer.

Desuden inddrager vejledningen indsigter fra en analyse af tilsagn i tidligere fusionssager, som konsulenthuset Incentive har udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Analysen giver bl.a. indblik i, hvilken type tilsagn, der har vist sig mest effektive, og hvad der generelt kan have betydning for effekten af tilsagn.

Tilsagn i fusionssager

Se vejledningen her
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold