Fotokredit: Colourbox

27.08.20 Bilbranchen Nyheder

Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift: Bilbranchen ser lille åbning

Bilbranchen har siden den nye trappemodel for selvanmeldernes sikkerhedsstillelse fra februar 2020 fortsat dialogen og presset på politikerne i sagen. Det er desværre endnu ikke lykkedes for Bilbranchen at overbevise politikerne om, at trappemodellen for nybilforhandlerne er både uhensigtsmæssig og savner proportionalitet, men det seneste svar fra Skatteministeren giver da håb om, at flere forhold vil give anledning til at kigge ordningen igennem.

Den markante forhøjelse af sikkerhedsstillelsen har - blandt selvanmelderne - ramt nybilforhandlerne særligt hårdt, fordi nybilforhandlere uden sammenligning står for afregning af langt den største del af registreringsafgiften til staten. Der er flere årsager til, at det netop nu er relevant at se på grundlaget for den nuværende trappemodel. For det første bortfalder flere af bevæggrundene for at udforme sikkerhedsstillelsen på den måde, det er sket. Således bortfaldt selvanmelderordningen for godtgørelse af registreringsafgift ved eksport pr. 1. juli 2020 og Motorstyrelsen søsætter desuden et semiautomatisk værdifastsættelsessystem, der bl.a. vedrører import af brugte biler. For det andet viser svar fra Skatteministeriet, at det gennemsnitlige tab for staten på selvanmelderordningen i de seneste tre år er mindre end halvdelen af de omkostninger, ordningen påfører branchen.

Bilbranchen foreslår, at trappemodellens udformning revurderes, således at trin, beløbssatser og mulighed for at flytte trin justeres væsentligt. Videre foreslår Bilbranchen, at eksempelvis den enkelte virksomheds forretningsomfang, betalingshistorik, manglende indlevering af årsregnskab, egenkapital, ejerstruktur, tidligere betalingsproblemer eller tilsvarende risikofaktorer indgår ved fastsættelse af sikkerhedens størrelse. På den måde vil trappemodellen fremover have et rimeligt element af risikovurdering fremfor udelukkende at være baseret på afgiftstilsvarets størrelse. Dermed er det virksomheder, som rent faktisk udgør en risiko, som pålægges strengere krav og højere sikkerhedsstillelse.

I sit seneste svar til Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen, skriver Skatteministeren:

”Trappemodellen er som bekendt ét blandt flere lovgivningsmæssige og administrative tiltag, som er indført for at styrke regelefterlevelsen og mindske risikoen for snyd på motorområdet i de senere år. Jeg er derfor enig i, som du pointerer, at trappemodellen skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer og tiltag på området, herunder afskaffelse af selvanmelderordning på eksport, som trådte i kraft 1. juli 2020, og området vil derfor blive fulgt tæt i den kommende tid.”

Bilbranchen forfølger selvfølgelig fortsat sagen. Opmærksomheden henledes desuden på, at nogle vil have mulighed for at rykke et trin ned på trappen. Man kan anmode om at få sikkerhedsstillelsen ændret, hvis afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport 12 måneder bagud i tid har overskredet grænsen til det tilstødende trin med mere end 15 pct. Motorstyrelsen foretager derudover ved en årlig monitorering en ny vurdering af, om der kan ske nedsættelse af sikkerhedsstillelsen. Har der således 12 måneder bagud i tid været fald i virksomhedens afgiftstilsvar, vil Motorstyrelsen nedsætte sikkerhedsstillelsen. Bilbranchen anbefaler dog, at selvanmelderne benytter sig af muligheden for selv at anmode herom ved en ændring på mere end 15 pct., fremfor at afvente Motorstyrelsens egen årlige vurdering.

Se Bilbranchens henvendelse til Skatteministeren

Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold