Fotokredit: Colourbox

24.09.20 Bilbranchen Nyheder

Fokus på ulovlige gebyrer på betalinger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplever, at en del forretninger ulovligt har opkrævet gebyrer, når der betales med mobile løsninger som f.eks. Apple Pay og Google Pay.

Hvis en forretning vælger at opkræve gebyrer af sine kunder, er det forretningens ansvar at sikre, at gebyrerne opkræves korrekt. Det følger af betalingsloven.

Siden 2018 har det været forbudt at opkræve gebyrer for betalinger med de mest almindelige private kort udstedt i EU. Derimod må forretninger gerne opkræve gebyrer, hvis der betales med firmakort eller kort udstedt uden for EU.

Nogle af de forbrugere, der knytter deres dansk udstedte betalingskort til løsninger som f.eks. Apple Pay og Google Pay, kan opleve problemer med ulovlige gebyrer for deres betalinger. Udfordringen kan bl.a. være opstået, fordi nogle forretningers betalingsterminaler i nogle tilfælde registrerer betalinger med mobile løsninger forkert. Betalingerne registreres som betalinger med kort udstedt uden for EU, selvom den mobile løsning har tilknyttet et kort udstedt i EU. Dermed vil forretningen opkræve et gebyr, som ikke er lovligt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erfarer, at de ulovlige gebyropkrævninger bl.a. skyldes:

  • Problemer med forretningernes betalingsterminaler. Der er eksempler på, at forretningerne ikke er opmærksomme på at opdatere deres terminaler.
  • At de internationale kortselskaber for sent sender de nødvendige oplysninger til kortindløserne.
  • At kortindløserne ikke rettidigt videreformidler oplysningerne fra kortselskaberne til forretningerne.
  • Forhold relateret til bl.a. bankernes rolle som udstedere af kort.
  • Endelig kan det ikke udelukkes, at leverandørerne af de mobile løsninger kan spille en rolle i forhold til, hvordan problemerne opstår og kan løses.

Forretningerne kan eventuelt som en midlertidig løsning vælge slet ikke at opkræve gebyrer for kort udstedt uden for EU, hvilket de kan sikre ved at kontakte deres indløser. For mange forretninger vil gebyrerne for disse kort i forvejen spille en lille rolle.

I 2019 og indtil nu i 2020 har styrelsen udstedt påbud til 39 forretninger om at stoppe med at opkræve ulovlige gebyrer. Omkring halvdelen af de påbud vedrører betalinger med Apple Pay eller Google Pay.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder også om gebyrbestemmelserne. På styrelsens hjemmeside  www.kfst.dk findes bl.a. Ofte stillede spørgsmål om opkrævning af gebyrer.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Hvis I er medlem af Bilbranchen og har spørgsmål til reglerne, så tag gerne fat i en af juristerne i Bilbranchen.

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret