Fotokredit: Rigspolitiet

15.02.21 Bilbranchen Nyheder

Lempelse vedr. konfiskation ved vanvidskørsel

Bilbranchen og DI har været kritiske over for de foreslåede regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel. Nu har Transportministeren oplyst, at der vil komme justeringer.

Bilbranchen og DI støtter kampen mod vanvidskørsel og de skærpede sanktioner rettet mod føreren af køretøjet i tilfælde af vanvidskørsel.

Dog vil de foreslåede regler om konfiskation af køretøjer ejet af tredjepart ramme erhvervslivet, herunder især små og mindre virksomheder, urimeligt hårdt. Det var Bilbranchen og DI’s opfattelse, at der ikke skal ske automatisk konfiskation af biler, der er ejet af tredjepart.

DI og Bilbranchen opfordrede i høringssvaret til lovforslaget til, at konfiskation af køretøjer ejet af tredjepart blev begrænset til alene at gælde de tilfælde, hvor tredjepart, f.eks. bilforhandler eller leasingselskaber, vidste eller burde vide, at køretøjet kunne bruges til vanvidskørsel.

Transportministeren har i et brev til Transportudvalget nu oplyst, at der vil ske justeringer af lovforslaget. Disse justeringer imødekommer umiddelbart DI og Bilbranchens opfordring.

I brevet til Transportudvalget fremgår, at justeringerne vil betyde, at hvis ejeren af et køretøj kan godtgøre, at han eller hun ikke vidste eller kunne vide, at køretøjet ville blive brugt til vanvidskørsel, så vil det være uforholdsmæssigt indgribende at konfiskere bilen.

Transportministeren forventer, at der på baggrund af justeringerne vil forekomme tilfælde, hvor køretøjet efter en efterfølgende domstolsproces ikke endeligt kan konfiskeres. De forventede justeringer kommer imidlertid ikke til at ændre på, at bilen fortsat kan beslaglægges af politiet på stedet, og køretøjerne vil derfor blive fjernet fra vejene.

Bilbranchen afventer den nærmere udformning af de foreslåede justeringer for at kunne vurdere, om justeringerne i tilstrækkelig grad imødekommer den kritik, der er blevet fremsat.

Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret