Getty Images
29.10.19 Bilbranchen Nyheder

Vigtig EU-proces for bilforhandlere er startet

Evalueringen af EU’s såkaldte gruppefritagelse er sat i gang. Fritagelsen regulerer forholdet mellem bilproducenter og forhandlere, herunder de krav bilproducenter og -importører kan stille til forhandlere. Bilbranchen varetager de danske nyvognsforhandleres interesser gennem ny europæisk alliance.

Der er to gruppefritagelser, der i dag regulerer bilbranchen i EU: Der er den særlige gruppefritagelse for bilsektoren, der primært regulerer eftermarkedet, herunder værksteders adgang til tekniske oplysninger. Denne fritagelse udløber i maj 2023. Dertil kommer den generelle gruppefritagelse, der eksempelvis sikrer, at salg af nye biler alene sker gennem et netværk af autoriserede forhandlere. Denne fritagelse udløber i maj 2022, og det er evalueringen af denne, Kommissionen har sat i gang.

For at sikre nyvognsforhandlernes interesser optimalt i denne evaluering, er der på europæisk niveau etableret en ny europæisk alliance bestående af nationale brancheforeninger for nyvognsforhandlere samt europæiske forhandlerforeninger. Bilbranchen i DI har meldt sig ind i AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers), der blandt andre tæller nyvognsforhandlernes foreninger i Tyskland, Italien, UK, Spanien samt de tre øvrige nordiske lande.

I sidste uge deltog Bilbranchen i Bruxelles i et møde i den nye alliance, hvor der også var inviteret relevante repræsentanter fra Kommissionen til at holde oplæg samt lytte til organisationernes umiddelbare forhåbninger til evalueringen. Forud for mødet havde medlemmerne i AECDR forberedt tre overordnede pointer, det var vigtigt tidligt i processen at gøre de ansvarlige embedsmænd i Kommissionen opmærksomme på:

  • I bilsektoren er detailleddet (forhandlerne) den svage part. Kommissionen vil være vant til at se detailleddet i andre sektorer, eksempelvis supermarkedskæder, som meget magtfuld i forhold til at presse priser og leveringsbetingelser i forhold til deres underleverandører. Men i bilsektoren er forhandlerne den svage part i forhold til producenterne, og det skal lovgivningen være opmærksom på.

  • Der skal være balance mellem risiko og afkast. Den hidtidige balance mellem producent og forhandler hviler på princippet om, at forhandlere risikerer ved at investere store beløb i ejendomme, medarbejdere og materiel mod til gengæld at kunne opnå et afkast ved at sælge et mærke til bilkøberne. Men hvis flere og flere producenter ønsker at handle direkte med bilkøberne, skal forhandlernes balance mellem risiko og afkast sikres.

  • Forhandlere skal sikres adgang til bilers data. Allerede nu afgiver flere og flere biler data om bilernes tilstand og køremønstre. Hvis disse data skal resultere i nye og innovative digitale services til gavn for forbrugerne, er det vigtigt at sikre, at forhandlerne får adgang til disse data på lige fod med producenterne.

Repræsentanterne fra Kommissionen tog på mødet godt imod pointerne fra AECDR. Næste skridt er nu på tværs af de europæiske lande at indsamle konkrete eksempler på situationer, hvor forhandlernes konkurrencemuligheder bliver, eller er i fare for at blive, indskrænket. Bilbranchen vil løbende orientere om udviklingen i arbejdet med at evaluere gruppefritagelsesordningen.

Faktaboks: Hvad er en gruppefritagelse?

EU-traktaten indeholder et forbud mod aftaler, der begrænser konkurrencen. En gruppefritagelse er en undtagelse til dette forbud. Det betyder, at kategorier af virksomheder, for eksempel bilbranchen, kan indgå aftaler, som ellers skulle vurderes individuelt ud fra deres positive og negative virkninger på konkurrencen. En fritagelse gives, hvis aftalen mellem leverandør og distributør (forhandlerkontrakt) er nødvendig for at opnå fordele, der kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser eller bedre kvalitet.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Alliance of European Car Dealers and Repairers på:

aecdr.eu
Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk