Folketinget
06.12.19 Bilbranchen Nyheder

Detaljerne om finansloven fremgår nu af et lovforslag

Lovforslaget udmønter de dele af finanslovsaftalen for 2020, der vedrører udbredelsen af grønne biler. Dvs. annullering af stigning i afgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler og pluginhybridbiler, der anvendes som fri bil.

Med lovforslaget bliver det billigere at købe og anvende eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler både til privatbrug og som firmabil, hvormed miljø- og klimavenlige biler bliver et økonomisk mere attraktivt alternativ til benzin- og dieselbiler. Det foreslås derfor, at den planlagte stigning af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler fra den 1. januar 2020 annulleres, og i stedet videreføres de i 2019 gældende satser for registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020. Det vil sige, at der ligesom i 2019 vil gælde en sats på 20 pct. for elbiler og pluginhybridbiler i 2020. Det samme vil desuden gælde det særlige fradrag på 40.000 kr., som ligeledes foreslås videreført uændret fra 2019 til 2020. Således foreslås den planlagte stigning i registreringsafgiften i 2020, hvor satsen efter gældende regler stiger til 40 pct. med et bundfradrag på 77.500 kr., annulleret for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler. Der foreslås ingen ændringer for 2021 og frem, hvor de gældende regler derfor fastholdes.

Derudover foreslås det, at der indføres et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og pluginhybridbiler) på 40.000 kr. fra den 1. april til den 31. december 2020. En medarbejder med en eldreven bil eller pluginhybridbil, der anvendes som fri bil, vil således i perioden skulle betale mindre i skat. Fradraget vil således gælde, indtil regeringen har haft mulighed for at følge op på anbefalingerne fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler, der i 2020 skal komme med forslag til en samlet omlægning af bilafgifterne til fremme af grønne biler og fastholdelse af statens provenu på længere sigt.

Om ikrafttræden
Det foreslås, at ændringerne i registreringsafgiftsloven på grund af det fremskredne tidspunkt træder i kraft den 1. februar 2020 med virkning fra den 1. januar 2020. Altså at ændringerne af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler får tilbagevirkende kraft fra og med den 1. januar 2020. Det sker for at hindre, at der i en kort periode – dvs. i januar 2020 – vil skulle betales en højere registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler end i resten af 2020. Et eventuelt forskelsbeløb, der måtte opstå for køretøjer, som i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 31. januar 2020 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler, men som efter lovens ikrafttræden skal afgiftsberigtiges efter 2019-satser og 2019-fradrag, tilbagebetales til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Dette vil typisk være nybilforhandleren, som dermed endnu engang står med udfordringen at modtage afgift fra SKAT, som skal betales videre til køber. Der vil således i januar 2020 skulle betales registreringsafgift efter den højere sats ved registreringen af et køretøj, mens forskelsbeløb, der opstår som følge af afgiftsnedsættelsen med tilbagevirkende kraft, vil skulle refunderes efterfølgende. Tilbagebetalingskrav forfalder den 31. maj 2020. Beløbet forrentes fra forfaldsdagen.

Det foreslås, at ændringerne i ligningsloven om lavere beskatning af firmabiler får virkning fra den 1. april 2020.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold