Getty Images
03.12.19 Bilbranchen Nyheder

Sikkerhedsstillelse – Bilbranchen arbejder med en forsikringsløsning

Bilbranchens medlemsvirksomheder har modtaget brev fra Motorstyrelsen om forhøjelse af sikkerheden. Bilbranchen har undersøgt, hvorvidt det er muligt at opfylde den forhøjede sikkerhed på anden måde end ved at stille en bankgaranti. Bilbranchen undersøger mulighederne for at etablere en kautions- eller forsikringsløsning til medlemsvirksomhederne.

Bilbranchen arbejder i øjeblikket med at finde alternative løsninger til medlemsvirksomhederne. Det er bl.a. hensigten at finde en løsning, som ikke påvirker virksomhedernes likviditet i relation til engagementet med virksomhedens bankforbindelse. En køreklar løsning f.eks. i form af en kautions- eller forsikringsgaranti på baggrund af en rammeaftale for Bilbranchens medlemmer kan imidlertid ikke blive klar pr. 1. januar 2020 og virksomhederne skal derfor sørge for at stille den nødvendige sikkerhed, indtil en alternativ løsningen er klar.

Derudover arbejder Bilbranchen videre politisk med sagen bl.a. med et forslag om, at forhøjelse af sikkerheden kun bliver aktuel, såfremt afgiftstilsvarets størrelse for den enkelte virksomhed sammenholdt med forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer nødvendiggør dette. I relation til Motorstyrelsen arbejder Bilbranchen for bl.a. at sikre, at den individuelle risikobaserede vurdering af sikkerhedsstillelsen for virksomheder med et månedligt afgiftstilsvar på over 10 mio. kr. sker på et objektivt og gennemskueligt grundlag og at det sker på en måde, som ikke påvirker konkurrenceforholdene i branchen negativt.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk