29.01.20 Bilbranchen Nyheder

Annullering af afgiftsstigning for elbiler er vedtaget

Lovforslaget om annullering af stigning i afgiften for eldrevne køretøjer og plug-in hybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler og plug-in hybridbiler, der anvendes som fri bil, er vedtaget i Folketinget.

Den planlagte stigning af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og plug-in hybridbiler fra den 1. januar 2020 er dermed annulleret, og i stedet videreføres de i 2019 gældende satser for registreringsafgift for eldrevne køretøjer og plug-in hybridbiler i 2020. Det vil sige, at der ligesom i 2019 vil gælde en sats på 20 pct. for elbiler og plug-in hybridbiler i 2020. Det samme vil desuden gælde det særlige fradrag på 40.000 kr., som ligeledes videreføres uændret fra 2019 til 2020. Således er den planlagte stigning i registreringsafgiften for 2020, hvor satsen skulle været steget til 40 pct. med et bundfradrag på 77.500 kr., annulleret for eldrevne køretøjer og plug-in hybridbiler. De gældende regler for 2021 og frem er uændrede.

Med vedtagelsen indføres et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kr. fra den 1. april til den 31. december 2020. En medarbejder med en eldreven bil eller plug-in hybridbil, der anvendes som fri bil, vil således i perioden skulle betale mindre i skat. Fradraget vil gælde, indtil regeringen har haft mulighed for at følge op på anbefalingerne fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler, der i 2020 skal komme med forslag til en samlet omlægning af bilafgifterne til fremme af grønne biler og fastholdelse af statens provenu på længere sigt.

Om ikrafttræden
Ændringerne i registreringsafgiftsloven træder i kraft den 1. februar 2020 med virkning fra den 1. januar 2020. Det betyder, at ændringerne af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og plug-in hybridbiler får tilbagevirkende kraft fra og med den 1. januar 2020. Et eventuelt forskelsbeløb, der måtte opstå for køretøjer, som i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 31. januar 2020 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler, men som efter lovens ikrafttræden skal afgiftsberigtiges efter 2019-satser og 2019-fradrag, tilbagebetales til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Dette vil typisk være nybilforhandleren, som dermed endnu engang står med udfordringen at modtage afgift fra SKAT, som skal betales videre til køber. I januar 2020 skal der altså betales registreringsafgift efter den højere sats ved registreringen af et køretøj, mens forskelsbeløb, der opstår som følge af afgiftsnedsættelsen med tilbagevirkende kraft, skal refunderes efterfølgende. Tilbagebetalingskrav forfalder den 31. maj 2020. Beløbet forrentes fra forfaldsdagen.

Bilbranchen mener
Nybilbranchen  har længe sukket efter ro om afgifterne for elbilerne og selv om Bilbranchen kvitterer for annulleringen af afgiftsstigningen for elbiler, så havde branchen hellere set en politisk aftale for hele transportområdet og en mere langsigtet løsning frem for en annullering af stigningen i registreringsafgift. Lovforslaget sikrer på den korte bane, at afgiften ikke stiger på de miljørigtige biler. Hvis vi for alvor skal sætte gang i den grønne omstilling af bilparken, skal vi kigge på en reel omlægning af afgiftssystemet, så det permanent bliver mere attraktivt for bilisterne at vælge de grønne biler til. Vi skal have mange flere grønne biler ud på vejene, og derfor er det vigtigt, at bliver skabt en langsigtet plan for, hvordan bilafgifterne kan være med til at sætte endnu mere skub i den grønne omstilling.

Bilbranchen er også glad for, at behovet for at justere firmabilbeskatningen i en ’grønnere’ retning nu anerkendes. En DI-analyse fra 2018 (”Er firmabilbeskatningen helt sort?”) har således påvist, at de nuværende beskatningsregler – stik mod det politiske ønske om mere miljøvenlige biler – faktisk tilskynder til et fravalg af miljøvenlige firmabiler. Det skyldes, at beskatningen i for høj grad baserer sig på bilens værdi (sammenholdt med det reelle værditab) og i for lille grad på de sparede løbende privatudgifter, herunder primært udgiften til drivmidler (benzin, diesel og elektricitet). Den nuværende indretning af beskatningsreglerne går i særlig grad – men ikke udelukkende – ud over el- og plug-in hybridbiler, der fravælges til fordel for benzin- og dieselbiler. Konsekvensen er imidlertid også, at benzin- og dieselbiler, der kører længere på literen, fravælges til fordel for (billigere) benzin- og dieselbiler, der er mindre miljøvenlige i brug. Dette skyldes, at beskatningsgrundlaget stort set ikke påvirkes af forskellen.

På denne baggrund stiller Bilbranchen sig skeptisk over for at problemet søges løst via et tidsbegrænset ikke-teknologineutralt nedslag i beskatningsgrundlaget. DI og Bilbranchen har derfor i stedet anbefalet en mere grundlæggende justering af firmabilbeskatning, der både gør den skematisk regel mere retvisende i forhold til den private værdi, og samtidig – automatisk – gør ordningen mere grøn (ved at fjerne den eksisterende tilskyndelse til at fravælge miljøvenlige biler herunder elbiler og plug-in hybridbiler). DI og Bilbranchen har konkret foreslået, at lovgivningen i stedet ændres, således at beskatningsgrundlaget for firmabiler fremover tager udgangspunkt i bilens listepris.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk