Fotokredit: Sø- og Handelsretten

16.11.20 Bilbranchen Nyheder

Dom: Værkstedskæde benyttede udokumenterede og dermed uberettigede påstande i markedsføringen

De Danske Bilimportører (DBI) fået Sø- og Handelsrettens ord for, at en værkstedskædes markedsføringsudsagn i 20 ud af 27 tilfælde er i strid med markedsføringsloven. Bilbranchen har støttet DBI i sagen, herunder økonomisk.

DBI har på vegne af 18 bilimportører i 2019 anlagt sag mod Skorstensgaard Danmark A/S for i en årrække at have markedsført en række udsagn om faktiske forhold, effektivitet, kvalitet og pris, som efter DBI's opfattelse har været både vildledende, været udtryk for ulovlig sammenlignende reklame og i strid med god markedsføringsskik.

Sagen vedrørte 27 påstande fra Skorstensgaard Danmark A/S' markedsføring og DBI fik medhold i 20 af de 27 udsagn. Således vil Skorstensgaard Danmark A/S nu være nødsaget til at ændre en række markante udsagn om:

  • pris og besparelse
  • kvalitet
  • effektivitet og omkostninger.

Sø- og Handelsretten slår fast, at Skorstensgaard Danmark A/S skal være i stand til at dokumentere sammenlignelige prisudsagn som f.eks. ”spar altid 20-40 % i forhold til mærkeværkstederne”. Selv om der angives et prisspænd, gives forbrugeren det indtryk, at der kan opnås betydelige besparelser ved at vælge en bilreparation hos Skorstensgaard Danmark A/S i stedet for en reparation på mærkeværkstederne. Dette er ikke dokumenteret i sagen.

Om udsagnet ”vi leverer samme høje kvalitet som mærkeværkstederne - bare til langt lavere priser” bemærker retten, at der skal være grundlag for at fremsætte et sådant postulat både for så vidt angår pris og kvalitet, og dette ikke var til stede. Direkte udsagn om priser skal altid kunne dokumenteres og dokumentationen for, hvilke tyske priser, der lå bag udsagn som ”vi har tyske værkstedspriser” var heller ikke tilstrækkelig.

Retten vurderede, at udsagn om kvalitet og effektivitet som f.eks. ”vores mekanikere er ca. 30 % mere effektive” fremstod udokumenterede og dermed var der tale om udsagn, som Skorstensgaard Danmark A/S var uberettiget til at anvende i sin markedsføring. Sådan nedsættende omtale af konkurrenter er i strid med markedsføringsloven. Det samme gjorde sig gældende for udsagn som ”vi har ingen dyre malerier, designermøbler, -lamper, klinker på gulvene eller store glashuse”.

Dommen er et udtryk for, at konkurrence skal ske på lige vilkår, og vi har nu rettens ord for, at Skorstensgaard Danmark A/S har overtrådt lovgivningen. Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører

DBI fik ikke medhold i, at udsagn om stempling af servicehæfter og bevarelse af fabriksgaranti var i strid med markedsføringsloven. DBI fik heller ikke medhold i påstanden om overtrædelse af varemærkeloven eller i kravet om erstatning. Omkring erstatningskravet var der efter rettens opfattelse ikke nogen nærmere dokumentation, der kunne belyse i hvilket omfang et eventuelt tab for mærkeværkstederne tillige har været tabsforvoldende for Bilimportørerne.

Parterne overvejer nu om hele eller dele af dommen skal ankes.

Bilbranchen har støttet sagen, fordi det er en vigtig opgave for Bilbranchen at sikre medlemsvirksomhederne en fair konkurrence. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Dommen kan læses her

domstol.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold