17.12.20 Bilbranchen Nyheder

Nyt om nedlukning henover jul og nytår

Værksteder kan holde åbent og biler kan udleveres. Salgsafdelingerne skal dog holde lukket. Læs mere om de varslede nedlukninger henover jul og nytår.

Myndighederne indfører yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19.

Bilbranchen har sammen med DI Handel været i dialog med myndighederne, hvor Bilbranchen har fået svar på en række spørgsmål. Den endelige bekendtgørelse er endnu ikke offentliggjort. Nedenstående er derfor med forbehold for, at der sker ændringer, når bekendtgørelsen er offentliggjort.

Salgsafdelingerne
Salgsafdelingerne skal fra og med den 25. december 2020 holde lukket for fysiske besøg af kunder. Der kan heller ikke åbnes efter nærmere aftale med en kunde. Lukningen vil foreløbigt gælde til og med den 3. januar 2021. Bilforhandlere skal derfor også holde deres salgsafdeling lukket i den første weekend i det nye år, den 2. og 3. januar 2021.

Medarbejderne må gerne være på arbejde, lave papirarbejde og betjene kunder online, f.eks. ved at besvare telefon, chat og lave en virtuel fremvisning af en bil.

Udlevering af biler
Bilbranchen har fået oplyst, at bilforhandlere gerne må udlevere biler til kunder, der tidligere er indgået aftale om, og hvor der er betalt forud for afhentningen. Det vil ifølge Bilbranchens oplysninger ikke være tilladt at betale ved afhentningen.

Det er også tilladt at udlevere biler, der under nedlukningen er indgået aftale om online. Ved onlinesalg skal man være opmærksom på reglerne om fortrydelsesret.

Værksteder
Værksteder må holde åbent.

I indskrivningen gælder øvrige tiltag om bl.a. mundbind eller afskærmning dog fortsat. Er der en fælles indgang til salgsafdelingen og indskrivningen/værkstedet, skal det ved indgangen og i lokalet med skiltning eller afmærkning fremgå tydeligt, at salgsafdelingen er lukket.

Udendørs arealer
Kravet om, at detailhandlen skal være lukket omfatter også udendørs arealer, hvor biler er udstillet/parkeret. Det er derfor ikke tilladt at flytte salget udendørs.

B2B salg
Der må under nedlukningen fortsat ske B2B salg. Det er vigtigt, at der tale om salg af varer, der skal bruges i erhvervsmæssig øjemed og til at udføre arbejde i professionel sammenhæng. Det kan f.eks. være engrossalg af biler eller salg af reservedele til andre værksteder.

Personaleforhold
Ifølge Bilbranchens oplysninger forhandler arbejdsmarkedets parter lige nu om de nærmere vilkår for medarbejdere, der bliver berørt af nedlukningen. Bilbranchen vil derfor følge op, når der er nærmere herom.

Hjælpepakker
Den generelle lønkompensationsordning fra foråret genindføres i hele landet. Ordningen kan søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Med den nye ordning bliver det muligt at søge om kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksomheden. Samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt selvstændige mv. genåbnet i hele landet. Ordningerne kan søges af virksomheder og selvstændige mv., der oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Aftalerne vil gælde, så længe restriktionerne forlænges.

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Har du spørgsmål om de nye tiltag, kan I kontakte chefkonsulent Niels Bruun. Ved personalemæssige spørgsmål kan I kontakte personalejuristerne.

Læs mere om tiltagene i myndighedernes faktaark

Faktaark om restriktioner
Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret