Fotokredit: Finansministeriet

01.09.20 Bilbranchen Nyheder

Finanslovsudspil som ventet

Regeringen har spillet ud med et finanslovsforslag, der helt som ventet ikke indeholder forslag om bilafgifter. Branchen har derimod blikket rettet mod Eldrup-kommissionens anbefalinger for grøn omstilling af personbilafgifterne, som er lige på trapperne.

Der var som ventet ingen tiltag for bilafgifter i det udspil til efterårets finanslovsforhandlinger, som regeringen har udsendt. Derimod var der følgende hovedoverskrifter:

  • Genstart af dansk økonomi og effektiv håndtering af sundhedsudfordringer (herunder indgår reserven på 9,2 mia. kr.).
  • Et velfærdssamfund for alle (herunder 150 mio. kr. stigende til 500 mio. kr. til børn og 200 mio. kr. ældre).
  • Tryghed og tillid til hinanden (løft af skattevæsenet, politi og kriminalforsorgen).
  • Klima og miljø (mindre puljer til bl.a. natur og et grønt nationalregnskab).
  • Gode betingelser for lønmodtagere og virksomheder (aflysning af indeksering af punktafgifter og lettere adgang til risikovillig kapital).

DI Nyhedsbrev om regeringens forslag til finanslov 2021

Læs mere om de enkelte forslag

Når anbefalingerne fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler fremlægges danner disse i løbet af sensommeren og efteråret grundlaget for en politisk aftale om, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, kan realiseres og finansieres.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold