Bilbranchen
10.12.19 Bilbranchen Nyheder

Biløkonomuddannelsen udfases

Erhvervsakademi Aarhus og Cphbusiness har valgt at justere i deres produktprogram, således at Biløkonomuddannelsen udfases, samtidig med at der fremadrettet satses på Salgsrådgiveruddannelsen.

Biløkonomuddannelsen blev oprindelig startet på Niels Brock i København i 1993, og har siden 2001 været udbudt af Erhvervsakademi Aarhus og siden 2007 sammen med Cphbusiness. Der er uddannet godt 400 biløkonomer gennem tiden, og 41 er stadig under uddannelse. Igennem alle år har Bilbranchen bakket op om uddannelsen, og vi vil i samarbejde med skolerne bidrage aktivt til, at de sidste to årgange kommer godt igennem uddannelsen. Den sidste årgang biløkonomer dimitterer i december 2021.

En del af biløkonomerne er i dag i lederjobs, andre har succes som iværksættere, men de fleste beskæftiger sig med salgsrådgivning. Der har i de senere år fra branchens side været en efterspørgsel efter en kompetencegivende salgsuddannelse, hvor de studerende er mere tilstede i virksomheden og indgår i den daglige forretning.

Derfor har Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med nogle af de større forhandlere i Danmark og Bilbranchen udviklet den treårige Salgsrådgiveruddannelse, som har været udbudt siden 2017. Der er aktuelt to hold under uddannelse, og hold 3 starter i januar 2020. De studerende kommer både fra personvognsbranchen og lastvognsbranchen.

Deltidsuddannelse
Salgsrådgiveruddannelsen er en deltidsuddannelse med syv mødedage pr. halvår, en branchespecifik temadag og en eksamen. Det betyder, at den studerende er i virksomheden langt de fleste dage. Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen. Med relevante fag som salgspsykologi og grundlæggende salg, salgsoptimering og relationssalg, økonomistyring og finansiering i bilbranchen, marketingplanlægning m.v., bliver den studerende hurtigt et stort aktiv for virksomheden.

Med Salgsrådgiveruddannelsen kan branchen også fremover tiltrække de ambitiøse og dygtige unge, der brænder for branchen og samtidig ønsker at gennemføre en uddannelse på videregående niveau. Al brancheviden og erfaring fra Biløkonomuddannelsen er ført med videre i den nye uddannelse. Det gælder også flere af de erfarne undervisere.

Samarbejde mellem øst og vest fortsætter
Salgsrådgiveruddannelsen vil fremadrettet også få en tættere tilknytning til Østdanmark, idet en del af mødegangene for de nye årgange vil blive afholdt i København ved Cphbusiness.

Bilbranchens virksomheder vil også fremover kunne tilknytte fuldtidsstuderende på markedsføringsøkonomuddannelsen som praktikanter på uddannelsens 4. semester. Erhvervsakademierne i København og Aarhus udbyder både markedsførings-, finans- og serviceøkonomuddannelsen, der kan afsluttes med et praktikforløb i en bilvirksomhed.

Med Salgsrådgiveruddannelsen bygger vi videre på de mange års erfaring med Biløkonomuddannelsen, og sikrer os, at branchens virksomheder kan dygtiggøre nøglemedarbejdere på virksomhedens præmisser. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Ny uddannelse godt modtaget
Et af de bilhuse, der allerede har gode erfaringer med den nye Salgsrådgiveruddannelse er: 

Vi oplever, at uddannelsen giver stor værdi for Pedersen & Nielsen A/S. Vi har i øjeblikket to salgstrainees i gang med uddannelsen og kan tydeligt mærke, at uddannelsen gør dem dygtigere og mere sikre i deres arbejde. Ikke mindst i dialogen med kunderne. Én af dem er netop gjort til Kia-salgsansvarlig i Risskov afdelingen som følge af uddannelsen. Det er også en fornøjelse at se, hvordan de deler deres nye viden med kollegerne og inspirerer til nytænkning i resten af huset. Filialchef Morten Holst Nielsen, Pedersen & Nielsen A/S
Det er dejligt at se den store opbakning, der er til Salgsrådgiveruddannelsen, hvor jeg også selv underviser. Samtidig ligger det os meget på sinde at få sikret en god afslutning for de nuværende studerende på Biløkonomuddannelsen, hvor det sidste hold dimitterer i 2021. Uddannelseskoordinator Finn Rolighed Andersen fra Erhvervsakademi Aarhus

Faktaboks

Akademiuddannelsen i salg og rådgivning er en skræddersyet salgsrådgiveruddannelse til sælgere i fremtidens bilbranche.

Uddannelsen er en fleksibel akademiuddannelse som tager udgangspunkt i akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

Uddannelsen er en efter- og videreuddannelse som tages sideløbende med jobbet i bilbranchen.

Der er fem fag plus et afgangsprojekt som hver giver 10 ECTS-point.

For hvert akademifag vil der være syv undervisningsdage, en brancherettet temadag samt eksamen.

Uddannelsen tages over tre år, med et fag per semester.

Første fag på det nye hold 3 er ’Salgspsykologi og grundlæggende salg’ med start den 28. januar 2020.

Efter endt akademiuddannelse kan man bygge oven på og læse videre på en diplomuddannelse (som svarer til en bacheloruddannelse og HD 2. del).

Adgangskravene er enten en relevant erhvervsuddannelse eller en studentereksamen, HF, HHX eller HTX suppleret med to års relevant erhvervserfaring, som man har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen.

Der kan søges om tilskud til dækning af deltagergebyret i Omstillingsfonden, hvor der kan søges om kr. 10.000 til uddannelse hvert år.

Skrevet af:

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold